PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 97 Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości | 33--43
Tytuł artykułu

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych jako instrument wspierania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości w regionie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
TheII cooperation model of public administration and non-governmental organizations as an instrument to promote civil society and entrepreneurship in the region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule skupiono uwagę na sektorze organizacji pozarządowych, wskazując również na przejawy przedsiębiorczości w sektorze publicznym6. Celem jest jednak głównie ukazanie przykładów przedsiębiorczości organizacji pozarządowych, zwłaszcza zaś pojawiających się w nich innowacji. Mowa tu o innowacjach nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych, rozumianych jako sposób sprostania wyzwaniom społecznym. Udanym przejawem innowacji społecznej jest model współpracy JST z NGO, który poddano szczegółowej analizie.(fragment tekstu)
EN
A tendency for the implementation of scientific achievements in organization and management in the sphere of public administration (especially in local government units) and NGO`s was indicated in the article. In discussion on the development of forms and scope of cooperation between these two sides, an issue of her standardization is becoming essential. The cooperation model of public administration and NGO's is an successful proposal aiming in this direction. It seems to constitute the sign of social innovations increasing the entrepreneurship level of the third sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Broniewska M., Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne, red. B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • Dobranowska-Wittelis M., Centrum Organizacji Pozarządowych w rękach samorządu, "Gazeta NGO" 2010, nr 4.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Empowering People, Driving Change. Social Innovation in the European Union (2010), BEPA (Bureau of European Policy Advisers), European Communities 2011.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, "Organizacja i Zarządzanie" 2010, nr 4 (12).
 • Herbst J., Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Janowski A., Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu OSMiE, Kraków 1998.
 • Jegorow D., Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna - nowe oblicze, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2010.
 • Kożuch B., Zmiany w zarządzaniu usługami publicznymi, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
 • Kraśnicka T., Przedsiębiorczość sektora publicznego i jej uwarunkowania, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/ Model/Produkty/model_wspolpracy.pdf.
 • Rymsza M., Dudkiewicz M., Współpraca międzysektorowa w Polsce. Jak ją modelować, jak standaryzować, jak mierzyć jej jakość?, "Trzeci Sektor" 2011-2012, nr specjalny.
 • Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2004.
 • Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki kształtujące, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2.
 • The most relevant topics in social innovation research, "Vienna Declaration", 10 November 2011.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
 • Wewnątrzorganizacyjne warunki sprawnego współdziałania organizacji publicznych i pozarządowych w środowisku lokalnym, projekt NN115 123534 finansowany przez MNiSW w latach 2008-2011, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej - administracja publiczna versus organizacje pozarządowe, www.ps.civis.org.pl/artykuły/wspolpraca-miedzysektorowa-a-rozwoj-przedsiebiorczosci-spolecznej-administracjapubliczna-versus-organizacje -pozarzadowe.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.