PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1-2 | 55--71
Tytuł artykułu

Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka

Warianty tytułu
Auxiliary Units in Large Cities: Vicious Circle of Marginalization or Dead End?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki pomocnicze (dzielnice, osiedla) są tworzone w większości dużych miast. Ich pozycja w polityce miejskiej jest zazwyczaj słaba, choć występują znaczące różnice między miastami. Niskie jest także zainteresowanie mieszkańców działalnością rad osiedlowych. W artykule autor testuje zmienne wyjaśniające różnice między miastami, a także rozważa negatywne sprzężenie zwrotne między obojętnością mieszkańców i wąskim zakresem zadań powierzanych radom osiedlowym. Ponadto stawia pytanie o możliwość przełamania tego sprzężenia zwrotnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Auxiliary units (districts or housing estates) are created in most major cities. Their position in urban politics is usually weak, although there are substantial differences between cities. The population's level of interest in the activities of housing estate councils is also low. In this article, the author tests variables which explain the differences between cities and considers the negative feedback between the indifference of residents and the narrow range of tasks entrusted to housing estate councils. He additionally asks the question of how to overcome this negative feedback. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010.
 • D. Fleszer, Tworzenie jednostek pomocniczych gminy jako forma realizacji zasady pomocniczości, "Samorząd Terytorialny" 2011/4, s. 26-37.
 • P. Chmielnicki, Statuty jednostek pomocniczych gminy. Wzory z komentarzem, Warszawa 2004.
 • P. Matczak, Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Poznań 2008.
 • R. Bul, W. Piątek, Prawne oraz terytorialne aspekty funkcjonowania gminnych jednostek pomocniczych w dużych miastach, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 82-93.
 • G. Piechota, Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu, "Samorząd Terytorialny" 2013//3, s. 21-35.
 • P. Swianiewicz, M. Lackowska, J. Krukowska, A. Kurniewicz, Błędne rondo marginalizacji, Warszawa 2013.
 • R. Hambleton, P. Hogget, Beyond Excellence: Quality Local Government in the 1990's, Bristol 1990; G. Blakeley, Governing Ourselves: Citizen Participation and Governance in Barcelona and Manchester, "International Journal of Urban and Regional Research" 2010/1, s. 130-145.
 • T. Franke, R. Löhr, Neighbourhood Management - A Key instrument in Integrative Urban District Development, Berlin 2001.
 • D. Van Assche, G. Dierickx, The decentralization of city Governments and the Restoration of Political Trust, "Local Government Studies" 2007/1, s. 25-47.
 • V. Lowndess, H. Sullivan, How Low Can You Go? Rationales and Challenges for Neighbourhood Governance, "Public Administration" 2008/1, s. 53-74.
 • S.A.H. Denters, P.J. Klok, The Netherlands: in search of responsiveness, w: B. Denters, L. Rose (red.), Comparing local governance. Trends and developments, Londyn 2005, s. 5-82.
 • I. Bačlija, M. Haček, Political Perception of Urban Sub-Local Entities. A Comparison of Studies from Ljubljana and Swedish Cities, "Khamasin, Journal of American University in Cairo" 2009/3, s. 34-47.
 • H. Bäck, G. Gjelstrup, M. Helgessen, F. Johansson, J.E. Klausen, Urban Political Decentralization: Six Scandinavian Cities, Wiesbaden 2005; H. Bäck, F. Johansson, H. Larsen, Local Government in Nordic Big Cities, w: O. Gabriel, V. Hoffmann-Martinot, H. Savitch (red.), Urban Democracy, Opladen 2000, s. 31-72.
 • D. Burns, R. Hambleton, P. Hoggett, The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy, Londyn 1984.
 • M. Horak, T. Blokland, Neighbourhoods and civic practice, w: K. Mossberger, S. Clarke, P. John (red.), The Oxford Handbook of Urban Politics, Oxford 2012.
 • B. Quinn, A New Position for Civil Society and Citizens?, w: L. Schaap, H. Daemen (red.), Renewal in European Local Democracies, Wiesbaden 2012.
 • H. Daemen, L. Shaap, Puzzles of Local democracy, w: L. Schaap, H. Daemen (red.), Renewal in European Local Democracies, Wiesbaden 2012.
 • S. Griggs, M. Roberts, From Neighbourhood Governance to Neighbourhood Management: A Roll-Out Neo-Liberal Design for Devolved Governance in the United Kingdom?, "Local Government Studies" 2012/2, s. 183-210.
 • H. Izdebski, Jednostki pomocnicze gminy - pomiędzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem władzy lokalnej, "Samorząd Terytorialny" 2011/12, s. 95-110.
 • J. Van Ostaaijen, A. Gianoli, A. Coulson, The Added Value of Intra-Municipal Decentralization: Comapring Bologna, Rotterdam and Birmingham, w: L. Schaap, H. Daemen (red.), Renewal in European Local Democracies, Wiesbaden 2012, s. 146.
 • P. Swianiewicz, Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Government in Central and Eastern Europe, Budapeszt 2002.
 • R.J. Bennett, The Geography of Public Finance, Londyn 1980.
 • R.J. Bennett, Administrative systems and economic spaces, "Regional Studies" 1997/3, s. 323-336.
 • M. Lackowska, Zarządzanie wielopoziomowe - nowe zastosowania koncepcji, "Zarządzanie Publiczne" 2009/3, s. 53-68.
 • A. Ringeling, H. Daemen, L. Schaap, The Dynamics of Democratic Learning, w: L. Schaap, H. Daemen (red.), Renewal in European Local Democracies, Wiesbaden 2012, s. 199-200.
 • S.A. Denters, P.J. Klok, Wijken dorpsraden in Europa, Enschede 2013.
 • R. Dahl, E.R. Tufte, Size and Democracy, Stanford 1973.
 • S.M. Lipset, Homo politicus: społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.
 • R. Putnam, R. Leonardi, F. Nanetti, Making Democracy Work, Princeton 1993.
 • A. Bours, Management, Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, w: R.J. Bennett (red.), Local Government in the New Europe, Londyn 1993.
 • E. Page, M. Goldsmith (red.), Central and local government relations, Londyn 1987.
 • P. Swianiewicz, Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, "Samorząd Terytorialny" 2010/4, s. 5-16.
 • B. Denters, Size and Political Trust: Evidence from Denmark, The Netherlands, Norway and United Kingdom, "Government & Policy C: Environment and Planning" 2002/6.
 • K. Houlberg, Municipal Size, Economy and Democracy, w: P. Swianiewicz (red.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Budapeszt 2009.
 • M. Keating, Size, efficiency and democracy: consolidation. fragmentation and public choice, w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman (red.), Theories of urban politics, Londyn 1995.
 • L. Rose, Municipal Size and Local Non-Electoral Participation: Findings form Denmark, the Netherlands and Norway, "Government & Policy C: Environment and Planning" 2002/6.
 • P. Swianiewicz, M. Herbst, Korzyści i niekorzyści skali w polskich samorządach, "Samorząd Terytorialny" 2002/6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.