PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 94 Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój | 7--25
Tytuł artykułu

Tożsamość organizacyjna klastra

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organizational Identity Of The Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie klastra w warunkach turbulentnego otoczenia stawia przed menedżerem i liderem tej struktury wiele strategicznych wyzwań, m.in. potrzebę identyfikacji i rozwoju tożsamości organizacyjnej. W obliczu złożoności procesów gospodarczych, zachodzących na rynkach krajowych i międzynarodowych, ukształtowana tożsamość organizacyjna stanowi podstawę sprawnego zarządzania klastrem, w tym pozwala na trwałe wyróżnianie się klastra w otoczeniu i przyciąganie uwagi kluczowych interesariuszy do jego działalności. Według M. Trockiego tożsamość organizacyjna jest także skutecznym spoiwem scalającym organizację1. Celem artykułu jest próba podkreślenia potrzeby budowy tożsamości organizacyjnej w klastrze. Rozważania prowadzono w oparciu o wyniki badań teoretycznych i empirycznych.(fragment tekstu)
EN
This article analyzes the essence of the identity of the cluster as an example of an organization with many different members who represent different patterns of behavior and value systems. It was stressed that the identity of the organization which is including major and distinctive attributes of the cluster and is responding to such questions as what is a cluster and what it is for, is the cornerstone of this organization. It was also indicated that the creation of organizational identity in the cluster enables permanent distinguishing out of this structure in a competitive market.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. AE w K rakowie, Kraków 2002.
 • Aniszewska G., Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, SGH, Warszawa 2004.
 • Bembenek B., Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra "Dolina Lotnicza", w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, Ekonomiczne Problemy Usług nr 56, Szczecin 2010.
 • Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • Berniak-Woźny J., Tożsamość organizacji i modele zarządzania tożsamością organizacji, "Zarządzanie Zmianami" 2011, nr 2.
 • Bielenia-Grajewska M., Aksjologiczne ujęcie destabilizacji organizacyjnej, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice 2001.
 • Glińska-Neweś A., Kształtowanie klimatu organizacji a jej sukces, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, red. M. Czerska, H. Czubasiewicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Sopot 2009.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, PARP, Warszawa 2011.
 • Kocoń P., Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna - definicje i relacje, "Economy and Management" 2009, nr 1.
 • Kultura organizacyjna w zarządzaniu, red. G. Aniszewska, PWE , Warszawa 2007.
 • Majecka B., Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 • Mrozowicz K., Teoria zachowań organizacyjnych, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 1998.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE , Warszawa 1998.
 • Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2003.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne, PWE , Warszawa 2005.
 • Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies" 1997, Vol. 5, No. 1.
 • Senge P., Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE , Warszawa 2009.
 • Szymoniuk B., Przedsiębiorstwo w strukturach klastrowych: innowacyjność, konkurencja i współpraca, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, SGH, Warszawa 2008.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2004.
 • Winch S., Negocjacje i tożsamość jako wymiary typologii organizacji gospodarczych, "Organizacja i K ierowanie" 2011, nr 1.
 • Witek-Crabb A., Dylematy zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. K. Moszkowicz, B. Olszewska, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 951, Wrocław 2002.
 • Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 • Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie strategiczne, red. S. Kiełczewski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE , Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.