PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 9 | nr 2 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 3, Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Unii Europejskiej | 47--63
Tytuł artykułu

Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-economic Development of European Union's Periphery
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kraje należące do Unii Europejskiej różnią się pod wieloma względami, w tym położeniem geograficznym oraz poziomem rozwoju. Kryteria te są powiązane, co skutkuje istnieniem w powszechnej opinii dwóch klubów - krajów centrum oraz krajów peryferyjnych. Niniejszy artykuł rozważa różnie interpretowaną koncepcję peryferyjności oraz pojęcie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Proces rozwoju krajów UE powinien skutkować upodabnianiem się gospodarek i zbliżaniem ich do granicy cywilizacyjnej. Przeprowadzone badania empiryczne wskazują jednak, że kraje rozwijają się w zróżnicowanym tempie. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic features of the European Union is the existence of a distance between countries - literally, in geographical sense and implicitly - the development gap. The second, especially, is the subject of this deliberation. In the theoretical part of this paper the basic idea of peripherality and the sense of socio-economic development are explained. There is surely some causation running from peripherality to low income, however, there is a strong indication that the main causation runs the other way. All the countries which belong to the European Union theoretically should converge, but the pace of this process is varied. In consequence, some economies are quite near to the frontiers of civilisation and some of them are stragglers. The presented empirical study concerns the level of socio-economic development of analyzed countries. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Baumol W. J., Nelson R. R., Wolf E. N., The Convergence of Productivity, Its Significance, and Its Varied Connotations, [w:] W. J. Baumol, R. R. Nelson, E. N. Wolf (ed.), Convergence of Productivity. Cross-National Studies and Historical Evidence, Oxford University Press 1994.
 • Breuss F., Fink G., Haiss P., How well prepared are the New Member States for the European Monetary Union?, "Journal of Policy Modeling" 2004, no. 26.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1993.
 • Gałązka A., Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze UE jako czynnik integracji i dezintegracji, [w:] K. Zukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, SGH, Warszawa 2007.
 • Giddens A., Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2009.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_ part1_v1.pdf (data dostępu: 15.07.2011).
 • Konarzewska A., Królestwo Danii, Królestwo Szwecji i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Unia Gospodarcza i Walutowa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • Krugman P., Geography and Trade, Leuven University Press, Leuven and MIT Press Cambridge, London 1991.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2
 • Lisocka-Jaegermann B., Unia Europejska - przestrzeń, kultura, tożsamość, [w:] J. Makowski (red.), Geografia Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2004.
 • Pajestka J., Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego. Determinanty postępu, PWE, Warszawa 1981.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Pinder J., Usherwood S., Unia Europejska, PWE, Warszawa 2009.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, PWE, Warszawa 1977.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWE, Warszawa 1988.
 • Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 • Wolszczak-Derlacz J., Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji, CeDe- Wu, Warszawa 2007.
 • Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Zukrowska K., Zróżnicowanie rozwojowe jako warunek pokonywania opóźnień rozwojowych, [w:] K. Zukrowska (red.), Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2008.
 • http://www.eurominority.eu/version/eng/languages-motto.asp (data dostępu: 19.09.2011).
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohe- sion3_pl.htm (data dostępu: 3.07.2011).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=e n&pcode=tsieb010 (data dostępu: 15.07.2011).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_ indicators (data dostępu: 15.09.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.