PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 94 Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój | 343--364
Tytuł artykułu

Rola ewaluacji polityki klastrowej Dla skutecznego zarządzania regionem

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The importance of cluster policy evaluation for the effective strategic management of the region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszej gospodarce zdolność firm do konkurowania i utrzymywania długookresowej przewagi konkurencyjnej zależy w znaczącym stopniu od umiejętności skutecznego kreowania wiedzy i innowacji. W sytuacji rosnącej konkurencyjności innych regionów świata skuteczne zarządzanie regionem ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej produktywności i innowacyjności podmiotów w nim zlokalizowanych. Koncepcja klastrów stanowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, a zarazem instrument utrzymywania długookresowego wzrostu gospodarczego regionu. Jej zasadniczym elementem jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego oraz przyśpieszanie procesów innowacyjnych poprzez jednoczesną konkurencję i kooperację podmiotów zlokalizowanych w obrębie klastra. fragment tekstu)
EN
Growth of popularity of clusters and cluster initiatives as tools for shaping the competitiveness of enterprises, innovation and development of the region and economic policy instruments, as well as a significant dimension of public intervention aimed at supporting them, places the reliability of the cluster policy evaluation in a centre of key areas of researchers and the public authorities interest. The effective evaluation of cluster policies is crucial for the strategic management of the region, in particular for designing of the ex-ante cluster policy and probability of its effectiveness. The results of the evaluation, allow not only to gain the knowledge required to facilitate operations in the future but also provide the legitimacy of investing in the development of cluster initiatives and cluster organizations from both public and private funds. The appropriate methodology of evaluation may also create opportunities for identifying initiatives with the greatest potential to develop in the region - the excellent clusters, in reference to the recent recommendations for cluster policy in Poland. The paper aims to present the main assumptions of the cluster based policy and examine the role of the reliability and accuracy of the conducted policy evaluations for decision-making process and the effective strategic management of the region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Aragón C., Aranguren M. J., Iturrioz C., Ewaluacja polityk klastrowych Kraju Basków, PARP, Warszawa 2011.
 • Dzierżanowski M., Raport otwarcia nt. polityki klastrowej opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polskie klastry i polityka klastrowa", http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Tresci_stale/Raport_otwarcia_ nt__polskiej_polityki_klastrowej.pdf (23.08.2012).
 • Foray D., Understanding "Smart Specialisation", w: The Question of R&D Specialisation: Perspectives and policy implications, red. D. Pontikakis, D. Kyriakou, R. van Bavel, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • Bachtler J., Quot erat demonstrandum? Ewaluacja polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 4 (7).
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania, Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A., PARP, Warszawa 2010.
 • Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i K ierowanie" 2002, nr 4 (110).
 • Brodzicki T., Szultka S., Tomanowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki i rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje nr 11, IBnGR, Gdańsk 2004.
 • Ketels Ch., Lindqvist G., Sölvell ö., The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2003.
 • Ketels Ch., Lindqvist G., Sölvell ö., Cluster and Cluster Initiatives, Center for Strategy and Competitiveness Stockholm School of Economics 2008.
 • DTI , A Practical Guide to Cluster Development: A R eport to the Department of Trade and Industry and the English RDA, DTI , London 2004. Dzierżanowski M., Raport otwarcia nt. polityki klastrowej opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polskie klastry i polityka klastrowa", http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Tresci_stale/Raport_otwarcia_ nt__polskiej_polityki_klastrowej.pdf (23.08.2012).
 • European Commision, Innobarometer on cluster' s role in facilitating innovation in Europe. Analytical Report, Eurobarometer 2006; European Commission, Innovation Clusters in Europe, A statistical analysis and overview of current policy support, DG Enterprise and Industry Report 2007.
 • Foray D., Understanding "Smart Specialisation", w: The Question of R&D Specialisation: Perspectives and policy implications, red. D. Pontikakis, D. Kyriakou, R. van Bavel, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • European Trend Chart on innovation, Thematic Report-Cluster Policies, European Commission 2003.
 • IBnGR, Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i I nnowacje, IBnGR, Gdańsk 2009.
 • Johnstone R., Clusters: A R eview, Department of Education, Science and Technology (DEST ), Canberra, March 2003.
 • Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, red. M. Dzierżanowski, Warszawa 2012.
 • Kordiasz M., Zarządzanie lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, red. E. Bojar, B. Plawgo, Nauka-Edukacja, Warszawa 2000.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Warszawa 13.07.2010 r., www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/ Documents/KSRR _13_07_2010.pdf (30.07.2012).
 • Malmberg A., Power D., (How) do (firms in) clusters create knowledge, the DRU - ID Summer Conference 2003 on Creating, sharing and transferring knowledge, The role of Geography, Institutions and Organizations, Copenhagen, June 12-14, 2003.
 • Martin R., Sunley P., Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea?, "Journal of Economic Geography" 2003, nr 3 (1).
 • Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, red. Stawicki M., Pander W., Prace Naukowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, nr 47.
 • Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., Ewaluacja interwencji publicznych - podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego - studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ . Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź, listopad 2009.
 • Polska 2030, www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwania_rozwojowe. pdf (30.07.2012).
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE , Warszawa 2001.
 • Przybylska K., Polityka rozwoju klastrów, Zeszyty Naukowe nr 6 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007.
 • Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742/223/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku, Gdańsk czerwiec 2009.
 • Skarzyński M., Wpływ zarządzania rozwojem regionalnym na system poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim, http://www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/ files/ (30.07.2012).
 • Woźniak J., Obserwatoria Polityki Rozwoju jako element system strategicznego zarządzania regionem, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/ ekspertyzy/Documents/Obserwatoria_polityki_rozwoju_9.pdf (30.07.2012).
 • http://www.case-doradcy.com.pl/zrealizowane-projekty/klastry-w-wojewodztwiepomorskim (23.08.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.