PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 4--13
Tytuł artykułu

Postępowania habilitacyjne według znowelizowanych przepisów - analiza wielowymiarowa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procedury oraz kryteria stosowane w postępowaniach awansowych pracowników nauki w ostatnich latach stały się w Polsce przedmiotem ożywionych dyskusji i sporów. Przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiązania oraz przeprowadzona w 2011 roku nowelizacja przepisów prawnych przede wszystkim miały doprowadzić do wypracowania przejrzystych i merytorycznych zasad oceny kandydatów, w szczególności tych aspirujących do miana samodzielnych pracowników nauki. Biorąc pod uwagę fakt, że od 1 października 2013 r. postępowania awansowe w nauce są prowadzone wyłącznie na podstawie znowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, zasadne wydaje się podjęcie próby podsumowania dotychczasowych postępowań, które były realizowane według nowych zasad. Celem opracowania jest wyjaśnienie i omówienie uwarunkowań organizacyjno-prawnych postępowań habilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych przez recenzentów kryteriów oceny dorobku i osiągnięć kandydatów. Rozważania rozpoczyna przybliżenie aspektów teoretycznych poruszanej problematyki (z odniesieniem do konkretnych aktów prawnych), a kolejna część artykułu zawiera syntetycznie ujęte najważniejsze spostrzeżenia i wnioski, które są pokłosiem badań przeprowadzonych w przedmiotowym zakresie. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--13
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Apanowicz J., Charakterystyka wiedzy o zarządzaniu, [w:] B. Nogalski, J. Apanowicz, R. Rutka, A. Czermiński, M. Czerska, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 • Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2000.
 • Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P.(red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Brzeziński J.M., Po co Akademia? O dostojeństwie nauki, "Nauka" 2012, nr 2.
 • Ciesielski M., Model rozprawy habilitacyjnej w naukach zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 10.
 • Moroz-Grzelak L., Etyka w badaniach naukowych a bezkarność anonimowych recenzentów, "Nauka" 2013, nr 1.
 • Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_ 210x210.pdf.
 • Kodeks etyki pracownika naukowego, załącznik do uchwały nr 10/2012 z 13.12.2012r, Warszawa 2012, http:// www.instytucja.pan.pl/index.php?option=com_content &view=category&layout=blog&id=174&Itemid=205.
 • Kudrycka B., Deregulacja zawodów zaczęła się na uczelniach, http://forumakademickie.pl/fa/2012/04/dere gulacja-zawodow-zaczela-sie-na-uczelniach/.
 • Kulczycki E., Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha, Stowarzyszenie EBIB, Poznań 2013, http://ekulczycki.pl/poradnik/.
 • Postępowania awansowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, http://www.ck.gov.pl/index.php/ postepowania-awansowe/postepowania-habilitacyjne/ dziedzina-nauk-ekonomicznych.
 • Protokół z posiedzenia plenarnego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 30 stycznia 2013 r., http://www.ck.gov.pl/.
 • Przewody i postępowania habilitacyjne, http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/stopnie-i-tytulynaukowe/ przewody-i-postepowania-habilitacyjne/.
 • Racki G., Drabek A., Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, http://forumakademickie.pl/ fa/2013/02/cytowania-i-wskaznik-hirscha-gdzie-szukacjak-obliczac/.
 • Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, http://www.ncn.gov. pl/finansowanie-nauki/dla-ekspertow.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196 poz. 1165), http://www.bip. nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=117&layout=1&page=0.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204 poz. 1200).http://www.bip.nauka. gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat id=117&layout=1&page=0.
 • Sprawozdanie z działalności Centralnej Komisji, http:// www.ck.gov.pl/index.php/sprawozdania/sprawozdanie-zdzialalnosci-w-2011-roku. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU 20110840455.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, ze zm.), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.