PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 296 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych | 227--240
Tytuł artykułu

Sytuacja s połeczno-gospodarcza p olskich w ojewództw w dobie obecnego kryzysu finansowego

Warianty tytułu
Social and Economic Situation of Polish Voivodeships in the Present Financial Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej polskich województw w latach 2007-2011. Szczególną uwagę zwrócono na przekształcenia strukturalne w zatrudnieniu, determinujące zmiany w potencjale ekonomicznym jednostek terytorialnych. Opisano rolę działalności innowacyjnej w rozwoju regionalnym oraz ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw. W obliczu wyzwań związanych ze światowym kryzysem finansowym zaproponowano możliwe kierunki działań w gospodarowaniu przestrzenią.(abstrakt oryginalny)
EN
The article briefly presents the specificity of social and economic situation of Polish voivodeships in the years 2007-2011. The author pays special attention to structural transformations in employment, determining changes in economic potential of territorial units. The article describes the role of innovative activities in regional development and the ranking of investment attractiveness of voivodeships. In the face of challenges relating to the world financial crisis the author suggests possible directions of operations in the management of territorial space.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010, red. M. Nowicki, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, www.ibngr.pl, 24.06.2011 r.
 • Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 2010, http://www. stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_dzialanosc_innowacyjna_2006-2009.pdf, 11.10.2011r. oraz http://www.stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm.
 • Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu, Euroreg, Warszawa 2009.
 • Grosse T.G., Jak zwiększyć inwestycje społeczeństwa informacyjnego?, Analizy i Opinie nr 103, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Growing regions, growing Europe, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • http://www.plan.lubelskie.pl/Tom_1/Roz1_03.htm, 17.02.2010 r.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Kwartalnik nr 2/2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa wrzesień 2011, www.stat.gov.pl, 11.10.2011 r.
 • Kochanowska D., Nowe determinanty kształtujące obszary śródmiejskie w warunkach transformacji ustrojowej, [w:] Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich, red. M. Kochanowski, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 175, Warszawa 1996.
 • Koźlak A., Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Markowski T., Marszał T., Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszał, M. Opałło, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN nr 180, Warszawa 1998.
 • Nauka i technika w 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Głos polskich regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, lipiec 2002.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, czerwiec 2011, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, 08.10.2011 r.
 • Rousseau J-M., Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość[w:] Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, red. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum Tom I, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Smętkowski M., Wójcik P., Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe, Wyd. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/25C6E2D9-0BF7-4B- 90-928F-B5B995639626/49833/regiony.pdf, 17.09.2011 r.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_SRK_31012011. xls, 20.08.2011 r.
 • Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, Warszawa 2011.
 • Wärneryd O., Model operacyjny dla potrzeb regionalnego planowania i regulowania rozwoju, [w:] Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, red. A. Kukliński, Wyd. PWE, Warszawa 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.