PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 86 Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego | 187--198
Tytuł artykułu

Muzeum budownictwa ludowego - park etnograficzny w Olsztynku jako produkt turystyczny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Museum Of The Folk Architecture - Ethnographic Park In Olsztynek As The Example Of The Tourist Product
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkt turystyczny ma złożoną strukturę, jego elementy nie zawsze są wymierne, kwantyfikowalne, możliwe do zaplanowania, a efekt bardzo często bywa przeżyciem czysto subiektywnym1. W literaturze przedmiotu produkt turystyczny definiowany jest w różny sposób. Najczęściej autorzy prezentują podejście strukturalne, zwracając szczególną uwagę na dużą pojemność i elastyczność tego pojęcia. W mniejszym stopniu akcentuje się natomiast znaczenie emocji, doświadczeń i satysfakcji klienta, które niewątpliwie wpływają na kształt produktu turystycznego, a w efekcie na bardziej dynamiczny rozwój rynku usług turystycznych. Nie oznacza to jednak pomijania tak istotnych kwestii na płaszczyźnie naukowej i praktycznej, czego najlepszym dowodem jest książka Marciszewskiej pt. Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, w której podjęto zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, eksponując znaczenie emocji, odczuć w procesie kształtowania popytu i podaży produktów turystycznych(fragment tekstu)
EN
In the publication definitions of tourist product and its specific features were under discussion. The article presents an open-air museum, its characteristics, history and educational, cultural and popularizing role (the example of Museum of the Folk Archi-tecture - Ethnographic Park in Olsztynek). Today the open-air ethnographic park fea-tures several dozen original and reconstructed houses from Warmia, Masuria and Lithu-ania. Visitors can admire old houses, wind-mills, farm outbuildings, granaries, a coun try-inn, a school, a smithy and a church. The museum in Olsztynek uses authentic build-ings, objects, plants, animals, true stories to bring the past to life. A visit to the museum is an unforgettable experience for children, parents and grandparents.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • . Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 70.
 • B. Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 12.
 • www.aktualnosciturystyczne.pl.
 • J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 114.
 • G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 22.
 • J. Krippendorf, Marketing im Fremdenverker, Bern-Frankfurt 1971, s. 124.
 • J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 20.
 • A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2009, s. 122.
 • A. Kietlińska, Marketing w agroturystyce, w: Gospodarstwo agroturystyczne. Poradnik, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998, s. 85.
 • www.pot.gov.pl.
 • J. Kaczmarek, A . Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-znawanie świata. Podręcznik, Wyd. UŁ w Łodzi, Łódź 2002, s. 24.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 19, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 24.
 • S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 55.
 • Z. Żygulski, Muzea na świecie, Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1982, s. 7.
 • www.muzeum-wdzydze.gda.pl.
 • www.muzeumolsztynek.com.pl.
 • B. Kuźniewski, Olsztynek. Miasto i gmina. Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, Olsztynek 2007, s. 172.
 • www.muzeumolsztynek.com.pl.
 • A. Czyżewska, A. Wiklak, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, www.skanseny.net/skansen/Olsztynek.
 • www.turystyka.wp.pl.
 • www.olsztynek.bil-wm.pl.
 • www.muzeumolsztynek.com.pl.
 • www.w-modr.pl.
 • www.muzeumolsztynek.com.pl.
 • www.forumakad.pl.
 • www.polskaniezwykla.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.