PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju. | 67--80
Tytuł artykułu

Analiza siły polskiej gospodarki na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie pozycji Polski oraz wzajemnego podobieństwa państw na tle grupy porównawczej krajów dawnego bloku Europy Wschodniej aspirujących do przyjęcia wspólnej waluty (Bułgaria, Czechy, Estonia, Łotwa,, Litwa, Węgry i Rumunia) oraz grupy wybranych państw strefy euro borykających się z problemami wzrastającego deficytu i długu publicznego (Irlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy) za pomocą metod wielowymiarowej analizy porównawczej. (...) Ekspansja wydatków publicznych krajów strefy euro jest sprzeczna z założeniami optymalnego obszaru walutowego, paraliżując w pewnym stopniu starania EBC o ustabilizowanie gospodarek w warunkach kryzysu. Dodatkowo skala kryzysu oraz nadal występuje wewnętrzne bariery w przepływie czynników wytwórczych, nieelastyczności cen i płac (co wynika z niejednorodności gospodarek państw UE pomimo trwających procesów konwergencji) oraz rozprężenie dyscypliny budżetowej po wejściu do strefy euro znaczącej części krajów UE przy względnej łatwości transferu kapitału, stawiają pod znakiem zapytania dynamikę rozszerzania obszaru wspólne waluty. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Convergence Report 2010. Dyrektorat Generalny UE.
 • Domańska A. : Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium wejścia do optymalnego obszaru walutowego. W : Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego. Red. Swadźba S., Wydawnictwo AE, Katowice 2008, s. 177-189.
 • Dziwok E. : Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w procesie poszerzania strefy euro. W : Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy. Tom 2. Red. Sporek T., Wydawnictwo AE, Katowice 2009, s. 101-109.
 • Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Red. Dziechciarz J., Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • General Government Data. Part I and II. Dyrektorat Generalny UE, wiosna 2010.
 • Jaworska M. : Zmiany strukturalne w przemyśle państw OECD w latach 1993-2003 - trendy i ocena efektu strukturalnego. Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
 • Polska w strefie euro ? Nowe perspektywy wzrostu. Red. Sopoćko A., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Raport o konwergencji maj 2010. Europejski Bank Centralny, 2010.
 • Raport o konwergencji 2006. Europejski Bank Centralny 2006.
 • Raport o konwergencji 2007. Europejski Bank Centralny 2007.
 • Raport o konwergencji 2008. Europejski Bank Centralny 2008.
 • Raport Roczny 2009. Europejski Bank Centralny 2009.
 • Sławińska A.: Europa Zachodnia. Doświadczenia po akcesji. W : Polska w strefie euro ? Nowe perspektywy wzrostu. Red. Sopoćko A. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 22-25.
 • Sobol M. : Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. Tom I. Red. Sporek T., Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego oszaru walutowego. Red. Swadżba S., Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 • Tchorek G. : Teoretyczne podstawy integracji walutowej. W : Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Red. Kowalewski P., Tchorek G., Górski J., NBP, Warszawa 2010. http://www.ugiw.umcs.lublin.pl/II.pdf.
 • Wpływ akcesji do UE na polski handel zagraniczny. Ministerstwo Gospodarki, Departament Prognoz i Analiz, Warszawa, listopad 2007, s. 19, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/BE7F17AE-EE68-4306-9B26-B948DFE300A4/40463/Uniapotrzechlatach3.pdf.
 • Wróblewski M. : Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysów finansowych. W : Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. Tom I. Red. Sporek T., Wydawnictwo AE, Katowice 2008, s. 315-325.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.