PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 82 Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe | 215--226
Tytuł artykułu

Wybrane problemy ochrony konsumentów na rynku turystycznym w świetle prawa Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Consumer Protection Issue in the Tourism Market in the Light of European Union Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jako część rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jest ściśle związana ze swobodą przemieszczania się osób, co oznacza możliwość nieskrę-powanego przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej oraz swobodnego poruszania się i pobytu na terytorium wszystkich państw członkowskich. Ze swobody przemieszczania się osób wynika też prawo obywateli UE do pod-jęcia zatrudnienia w dowolnym państwie członkowskim UE oraz zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w dziedzinie wynagrodzenia i innych warunków pracy.(fragment tekstu)
EN
The objective of the article entitled: "Selected consumer protection issue in the tourism market in the light of European Union law" is to define a catalogue of consumers -tourists' rights. It seems that the most important ones include: the right to reliable information and to withdraw from an agreement with organizer/salesperson. From the point of view of protecting consumers-tourists equally important are the rules of profes-sional tourism market operators' responsibility to consumers for failure to perform or inappropriate performance of an agreement. The author also explores treaty provisions and selected European Union's secondary laws concerning tourism and consumer poli-cies.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Warszawa 2010, s. 87.
 • Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010, s. 346.
 • J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, Lublin 2009, s. 55.
 • Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r., Dz.Urz. WE 1992/C/224/01.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE 2007/C/306/1. Traktat z Lizbony jako traktat rewizyjny w art. 1 wprowadza zmiany do TFUE, a w art. 2 do TWE, przy czym zmieniony Traktat o Unii Europejskiej zachowuje swoją dotychczasową nazwę, natomiast TWE otrzymuje nazwę Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
 • M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 2009, s. 20.
 • J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006, s. 59.
 • Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. o podróżach turystycznych za cenę zryczałtowaną (dalej dyrektywa 90/314), w: Prawo w turystyce i hotelarstwie. Zbiór aktów normatywnych z objaśnieniami, red. J. Gospodarek, Warszawa 2000, s. 573-583.
 • E. Łętkowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004, s. 331.
 • Dyrektywa Rady 68/367 z dnia 15 października 1968 r. dotycząca realizacji swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług dla rodzajów działalności zawodowej na własny rachunek, podlegających sektorowi usług dla ludności: 1. Restauracje, kawiarnie, tawerny i inne punkty gastronomiczne, 2. Hotele, pensjonaty, kempingi i inne miejsca noclegowe; Dyrektywa Rady 68/368 z dnia 15 października 1968 r. dotycząca szczegółowych postanowień co do środków tymczasowych w odniesieniu do rodzajów działalności zawodowej na własny rachunek w sektorze usług dla ludności: 1. Restauracje, kawiarnie, tawerny i inne punkty gastronomiczne, 2. Hotele, pensjonaty, kempingi i inne miejsca noclegowe, w: J. Gospodarek, op. cit., s. 572.
 • Dyrektywa Rady 84/450 z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i porównawczej (zmieniona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/55 z dnia 6 października 1997 r.); Dyrektywa 85/577 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, dyrektywa Rady 93/13 z dnia 5 kwietnia 1993 r. o niedozwolonych klauzulach w umowach konsumenckich; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7 z dnia 20 maja 1997 r. o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/27 o nakazach za-przestania szkodliwych praktyk w celu ochrony konsumentów
 • Dz.Urz. WE 1986/L /383.
 • Dz.Urz. WE 1999/ L 9/23.
 • M. Sitek, Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007, s. 27.
 • Dz.Urz. UE 2011/L /192/17.
 • Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, red. C. Banasiński, Warszawa 2004, s. 83.
 • K. Naumowicz, Turystyka, Piła 1998, s. 84-85.
 • J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011, s. 324.
 • Standardy wspólnotowe..., s. 83.
 • E. Łętkowska, op. cit., s. 335-336.
 • M. Nestorowicz, op. cit., s. 22.
 • Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, red. E. Nowińska, P. Cebula, Kraków 2005, s. 309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.