PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 82 Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe | 243--255
Tytuł artykułu

Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism Oriented Activation of the Disabled
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powszechność uprawiania turystyki oraz jej dostępność dotyczy również osób niepełnosprawnych. Turystyka jest tą formą aktywności życiowej człowieka, która wyzwala dodatkowe pokłady pozytywnej energii, szczególnie ważnej w przypadku osób niepełnosprawnych. W Polsce żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 80% z nich, czyli ponad 4 mln, wcale nie podróżuje. Z prognoz wynika, że liczba osób niepełnosprawnych będzie wzrastać w tempie rocznym 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. Aktywność turystyczna1 tej grupy jest obecnie częstym tematem badań krajowych i zagranicznych. Podejmuje się wiele prac badawczych zmierzających do określenia potrzeb, barier i uwarunkowań uprawiania turystyki przez to środowisko. Badania jednak nie są prowadzone systematycznie i mają charakter wybiórczy, stąd też dla powodzenia polityki turystycznej wobec osób niepełnosprawnych wiedza na ich temat jest niewystarczająca.(fragment tekstu)
EN
In recent years the growing interest in tourism of the disabled could be observed. Tourism product adjustment for the needs and expectations of the disabled is not an easy task and requires overcoming many barriers limiting their access to it. The objective of the hereby article is to define attributes of the disabled participation in tourism, as well as the identification of barriers reducing their tourism oriented activity. Surveys conducted among students of Wrocław University of Economics and other research available in professional literature were used in order to implement the set goals.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Bibliografia
 • "Aktywność turystyczna" jest terminem często używanym w badaniach turystyki w celu określenia wielkości udziału ludności w różnych formach turystyki, powinno się ją utożsamiać z liczbą i częstotliwością wyjazdów turystycznych, za: V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Wydawnictwo WSH, Warszawa 1997, s. 79.
 • I. Poliwczak, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Wyd. Kra-jowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2007, s. 15.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r., M.P. z 13.08.1997 r. nr 50 poz. 475.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jednolity tekst (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407).
 • International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps, World Health Organization, Geneva 1980
 • K. Kaganek, Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i ruchowo, "Bioalgorithms and Med-systems Journal", edited by Medical College - Jagiellonian University, vol. 1, no. 1/2, 2005, s. 221-226
 • J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Fosze, Rzeszów 1999, s. 117.
 • K. Kaganek, Modele regresyjne uprawiania..., 221-226.
 • J. Żbikowski, Wpływ organizacji i stowarzyszeń na aktywność turystyczną osób niepełnosprawnych, w: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, red. A. Stasiak, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2008, s. 89-99.
 • T. Skalska, Podróże turystyczne osób niepełnosprawnych: wybrane cechy, w: "Problemy Turystyki" nr 1-2/2002, s. 87-103.
 • A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003, s.92.
 • Turystyka ludzi niepełnosprawnych, red. T. Łobożewicz, Wydawnictwo COIT, Warszawa 1991, s. 32.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.