PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 8 | nr 1 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 2, Integracja i dezintegracja instytucjonalna | 55--71
Tytuł artykułu

Stabilizacyjna funkcja państwa w warunkach międzynarodowej integracji gospodarczej - rys historyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Stabilizing Function of the State in the Conditions of International Economic Integration : an Historical Outline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procesy integracyjne spowodowały konieczność umiędzynarodowienia interwencjonizmu państwowego. Fakt ten wpływa na zmianę charakteru stabilizacyjnej funkcji państwa -w kontekście przede wszystkim celów i narzędzi realizacji. Kompetencje w tym zakresie mogą być rozdzielone na szczebel państwowy i ponadnarodowy, w zależności od instytucjonalnych form współpracy, tzn. koordynacji lub centralizacji różnych dziedzin polityki. Obie formy ograniczają znacząco suwerenność ekonomiczną integrujących się państw. Z tego względu można przyjąć, że niezbędnym początkowym warunkiem rozwoju procesów scaleniowych jest konsensus polityczny. Kolejnym warunkiem jest natomiast podporządkowanie sposobu prowadzenia krajowej polityki ekonomicznej, w tym głównie polityki stabilizacyjnej, wymaganiom ugrupowania integracyjnego ogółem. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów integracyjnych w XX wieku wykazały jednak, iż trudno wypełnić ten warunek, szczególnie w systemach opartych na centrum rezerwowym. Zarówno Stany Zjednoczone w SBW, jak i Niemcy w ESW zaczęły przedkładać interes własny nad interes danego systemu, kiedy tylko wymagały tego uwarunkowania gospodarcze w tych krajach. Skutkiem tego pozostałe państwa należące do SBW lub ESW były zmuszone "importować" z centrum rezerwowego politykę inflacyjną lub recesyjną, co ewidentnie obniżało stabilność wskazanych systemów. Te doświadczenia wykorzystano przy tworzeniu EUW. Uznano bowiem, że polityka stabilizacyjna w EUW będzie wykazywała mniejsze zakłócenia w sytuacji, kiedy pojawi się element koordynacji horyzontalnej oraz koordynacji wertykalnej, a obszar jednowalutowy w Europie będzie formą integracyjną o charakterze symetrycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The advancing process of international economic integration has given rise to a discussion over the broadly understood costs of such a process. The main area of this discussion is the scope of the loss of economic sovereignty in the countries implementing various forms of integration. Such countries have to conform to some extent their method of defining their economic policy, including their stabilization policy, in accordance with the requirements of a given form of integration. However, drawing on the experiences of various integration groups in the 20th century, it may be concluded that it is difficult to maintain discipline in the manner of conducting the stabilization policy in times when one's own economy requires immediate changes in the monetary and fiscal sphere. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Antonowicz L., Pojęcie państwa wprawie międzynarodowym, Wyd. PWN, Warszawa 1974.
 • Aron A., Problems of European Integration, "Lloyds Bank Review" 1953, no. 28.
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen & Unwin, London 1962.
 • Bieleń S., Suwerenność państw i integracja europejska - wpływy i zależności, [w:] G. Michałowska (red.), Integracja europejska - Instytucje - Polityka - Prawo, Warszawa 2003.
 • Caporaso J., The European Union and Forms of State: Westpahalian, Regulatory or Post-Modern?, "Journal of Common Market Studies" 1996, no. 1.
 • Ciak J., Wypełnianie finansowych wymogów Traktatu z Maastricht przez kraje obszaru euro i Polskę w realizowanej polityce budżetowej, "Bank i Kredyt" 2003, nr 8.
 • Czaputowicz J., Rola państwa w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, z. 11, Warszawa 2004.
 • De Grauwe P., Unia walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Gawlikowska-Huecker K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 • Gawłowicz I., Nowe wykorzystywanie suwerenności jako signum temporis, [w:] I. Gawło- wicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności: zbiór studiów, Wyd. LexisNe- xis, Warszawa 2005.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2004, nr 6.
 • Grosse T. G., Integracja europejska w teorii i praktyce, "Polska w Europie" 2003, nr 43.
 • Grubel H. G., International Economics, Irwin, Homewood, Illinois 1981.
 • Guzek M., Integracja gospodarcza a suwerenność państwa, "Sprawy Międzynarodowe" 1976, nr 12.
 • Hnatyszyn-Dzikowska A., Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. PWSZ w Pile, Piła 2009.
 • Keohane R. O., Ironies of Sovereignty: The European Union and the United States, "Journal of Common Market Studies" 2002, vol. 40, no. 4.
 • Klawe A. J., Makać A., Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych, PWN, Warszawa 1981.
 • Krugman P. R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, t. 2, PWN, Warszawa 1997.
 • Kukliński A., O przyszłości państwa, [w:] Przyszłość państwa a gospodarka: studia nad możliwymi kierunkami zmian roli państwa w gospodarce w przyszłości, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku", Wyd. Elipsa, Warszawa 1997.
 • Lis S., Miklaszewski S., Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1993.
 • Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Majocchi A., Fiscal Policy Coordination in the European Union and the Financing of the Community Budget, "SSI Working Paper" 2003, no. 1.
 • Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, Wyd. PWE, Warszawa 1992.
 • Marques-Mendes A. J., Economic Integration and Growth in Europe, Croom Helm, London 1986.
 • Marszałek A. (red.), Integracja europejska:podręcznik akademicki, Wyd. PWE, Warszawa 2004.
 • Młodkowski P., Konwergencja fiskalna w uniach walutowych w Afryce na tle rozwiązań europejskich, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 1-2.
 • Robson P., The Economics of International Integration, Allen & Unwin, London 1987.
 • Sławiński A., Kryzysy walutowe a kierunki międzynarodowego systemu finansowego, "Bank i Kredyt", lipiec-sierpień 2000.
 • Szeląg K., Polityka gospodarcza w strefie euro: koordynacja czy centralizacja?, "Bank i Kredyt" 2004, nr 5.
 • Tinbergen J., International Economic Integration, Elsevier, Amsterdam 1954.
 • Waever O., Identity, Integration and Security: Solving the Sovereignty Puzzle in E.U., "Journal of International Affairs" 1995, vol. 48, no. 2.
 • Woś J., Hnatyszyn-Dzikowska A., Koncepcje suwerenności państwa w sferze polityki gospodarczej w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, z. 1.
 • Zwierzchlewski S., Przyszłość strefy euro, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 47.
 • Zwierzchlewski S., Unie gospodarcze - ich powstawanie oraz przyczyny destabilizacji, Optimum. Studia ekonomiczne, nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.