PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 | 9--26
Tytuł artykułu

Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu

Warianty tytułu
Economics and Social Engineering from the Perspective of the Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wbrew negatywnym konotacjom terminu "inżynieria społeczna" w ekonomii, celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zalecane przez S. L. Goldmana podejście do inżynierii jako paradygmatu badań naukowych. Koncepcja Goldmana dostarcza nowych argumentów za celowością rewizji podejścia do racjonalności, a historia ekonomii i doświadczenia ostatniego kryzysu potwierdzają tezę Goldmana o potrzebie zmiany dominującego w zachodniej nauce podejścia. Ekonomiści ortodoksyjni, podążając śladem nauk przyrodniczych i przyjmując pozytywistyczną wizję nauki, zaprzepaścili możliwości tkwiące w podejściu metodologicznym bronionym przez ekonomistów heterodoksyjnych. W świetle paradygmatu inżynierii ani naukowiec, ani inżynier nie staje wobec dylematu opisywanego przez G. Mankiwa. Dla makroekonomisty stosującego paradygmat inżynierii działalność praktyczna, rozwiązywanie bieżących problemów, obserwacja konkretnej rzeczywistości i konieczność uwzględniania konkretnych celów i wartości - to cenne elementy postępowania badawczego, chroniące go przed oderwanym od realistycznych przesłanek modelowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
In opposition to the negative connotations attached to the term, social engineering in economics, this article tries to call attention to the approach to engineering as a paradigm for scientific research, as recommended by S. L. Goldman. Goldman makes clear that methodological controversy in economics around the concept of rationalism may apply to all sciences. The history of economics and the experiences derived from the most recent crisis confirm Goldman's standpoint about the need for change in the approach dominant in Western science. Following the approach adopted in natural sciences and accepting a rationalistic-positivist view of science, orthodox economists have squandered the potential embedded in the methodological approach defended by heterodox economists. In light of the engineering paradigm, neither the scientist nor the engineer face the dilemma described by G. Mankiw. For the macroeconomist applying the engineering paradigm, practical action, the solving of running problems, observation of tangible reality, and the need to take into account concrete targets and values are all valuable elements of research procedure protecting him against modeling isolated from realistic premises. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Studio EMKA, Warszawa 2010.
 • Blaug M., The Formalist Revolution of the 1950s, "Journal of Economic Perspectives" 2003 nr 1.
 • Coase R.H., The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press, Chicago-London 1990.
 • Colander D.C., The Lost Art of Economics, Essays on Economics and Economic Profession, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2001.
 • Callaos N., The Essence of Engineering and Meta-Engineering: A Work in Progress, 2008, http://www.iiis.org/Nagib-Callaos/Engineering-and-Meta-Engineering/Engineering--and-MetaEngineering.pdf (dostęp: wrzesień 2012).
 • Dixit A.K., The Making of Economic Policy. A Transaction-Cost Politics Perspective, MIT Press, Cambridge 1996.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Po-litycznej, Warszawa 2009.
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2010.
 • Goldman S.L., Why We Need a Philosophy of Engineering: A Work in Progress, "Interdisci-plinary Science Review" 2004, nr 2.
 • Hayek F.A., New Studies in Philosophy Politics, Economics and History of Ideas, The Uni-versity of Chicago Press, Chicago 1978.
 • Hodgson G.M., The Evolution of Institutional Economics, Agency, Structure and Darwinism inAmerican Institutionalism, Routledge, London-New York 2004.
 • Kutera M., Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finanso-wych, Difin, Warszawa 2009.
 • Kwaśnicki W, O matematyzacji ekonomii. Na marginesie artykułu S. Małeckiego-Tepichta, "Ekonomista" 2012, nr 3.
 • Małecki-Tepicht S., "Ekonomista" 2012, nr 3.
 • Mankiw G.N., The Macroeconomist as Scientist and Engineer, "Journal of Economic Perspectives" 2006, nr 4.
 • Mankiw G.N., Makroekonomista jako naukowiec i inżynier, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 4.
 • Mankiw G.N., Crisis Economics, "National Effairs" 2010, nr 4.
 • Marciano A., Value and Exchange in Law and Economics: Buchanan versus Posner, "Review of Austrian Economics" 2007, nr 2/3.
 • Marken J.C., Industrial Social Organization, 1900, http://openlibrary.org/books/ OL6950968M/Industrial_social_organization, http://www.archive.org/stream/indu-strialsocial00vanmrich
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.