PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 | 45--65
Tytuł artykułu

Inflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen

Warianty tytułu
Inflation in a Model with Endogenous Frequency of Price Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczowym elementem współczesnych modeli klasy DSGE jest mechanizm sztywności nominalnych. Najczęściej przyjmowany jest prosty model Calvo [1983], który zakłada czysto losowe zmiany cen. W podejściu tym nie wyjaśnia się źródeł sztywności cen, a stan gospodarki nie wpływa na częstotliwość ich aktualizacji. Artykuł przedstawia alternatywny model sztywności cen Dotseya, Kinga, Wolmana [1999]. W modelu tym zmiany cen wynikają z porównania kosztów menu z korzyściami ze zmiany ceny. W takim podejściu decyzje o aktualizacji cen są endogeniczne i zależą od aktualnego stanu gospodarki. W długookresowej równowadze głównymi parametrami determinującym częstotliwość aktualizacji cen są: marża monopolisty, stopa inflacji w równowadze oraz maksymalny poziom kosztów menu. Równanie opisujące inflację (tzw. nowokeynesistowska krzywa Phillipsa z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen) ma bardziej skomplikowaną postać niż jej odpowiednik dla modelu Calvo. Z równania tego wynika, że inflacja w krótkim okresie zależy od oczekiwanej inflacji i kosztów krańcowych oraz przeszłych inflacji (z nieskończonym rzędem opóźnień). W artykule porównano skalibrowane dla gospodarki Polski modele DSGE z modelami Calvo oraz Dotseya, Kinga i Wolmana. Na podstawie funkcji odpowiedzi na impuls możemy stwierdzić, że reakcja gospodarki w modelu Calvo w porównaniu do modelu Dotseya, Kinga, Wolmana jest silniejsza, a powrót do równowagi szybszy (zwłaszcza w przypadku szoku preferencji i szoku pieniężnego). (abstrakt oryginalny)
EN
The key element in the contemporary DSGE models is the mechanism of nominal rigidity. Usually, the simple model developed by Calvo (1983) is used, which assumes purely random price changes. This approach does not explain the sources of price rigidity, and the condition of the economy does not affect the frequency of price updating. The paper presents an alternative model of price rigidity, developed by Dotsey, King, and Wolman (1999). Price changes in this model result from comparing menu costs with the benefits of price changes. In such an approach, the decisions about price updating are endogenous (state-dependent), depending on the current condition of the economy. In the long-run equilibrium, the main parameters that determine the frequency of price changes are: profit markup of the monopoly, equilibrium inflation rate, and the maximum level of menu costs. The equation that describes inflation (the so-called state-dependent Phillips curve) has a more complicated from as compared with its equivalent in the Calvo model. The equation implies that inflation in the short run depends on the expected inflation and marginal costs and past inflation (with an infinite lag range). The authors compare DSGE models calibrated for Poland with the mechanisms proposed by Calvo and by Dotsey, King and Wolman. On the basis of the response function we can say that the reaction of the economy in the Calvo model is stronger than in the Dotsey, King and Wolman model while the return to equilibrium is quicker (especially in the case of preference shocks and monetary shocks). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adjemian S., Bastani H., Juillard M., Mihoubi E, Perendia G., Ratto M., Villemot S., Dynare: Reference Manual, Version 4, Dynare Working Papers 2011, nr 1.
 • Aucremanne L., Dhyne E., Time-dependent versus State-dependent Pricing: A Panel Data Approach to the Determinants of Belgian Consumer Price Changes, ECB Working Paper, nr 462, 2005.
 • Bakhshi H., Khan H., Rudolf B., The Phillips Curve Under State-Dependent Pricing, Journal of Monetary Economics 2007, vol. 54, nr 8.
 • Baranowski P., Górajski M., Malaczewski M., Nowokeynesistowska krzywa Philipsa ze sche-matem cenotwórczym Calvo, "Ekonomia" 2013, nr 1.
 • Barro R.,A Theory of Monopolistic Price Adjustment, "Review of Economic Studies" 1972, vol.39,nrl.
 • Blinder A., Why Are Prices Sticky? Preliminary Results From an Interview Study, "American Economic Review" 1991, vol. 81, nr 2.
 • Calvo G., Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, "Journal of Monetary Economics" 1983, vol. 12, nr 3.
 • Chetty R., Guren A., Manoli D., Weber A., Are Micro and Macro Labor Supply Elasticities Consistent? A Review of Evidence on the Intensive and Extensive Margins, "American Economic Review" 2011, vol. 101, nr 3.
 • Costain J., Nakov A., Price Adjustments in a General Model of State-Dependent Pricing, "Journal of Money, Credit and Banking" 2011, vol. 43, nr 2-3.
 • Dias D., Robalo Marques C, Santos Silva J., Time or State Dependent Price Setting Rules? Evidence from Portuguese Micro Data, ECB Working Paper 2005, nr 511.
 • Dotsey M., King R., Wolman A., State-Dependent Pricing and the General Equilibrium Dynamics of Money and Output, "The Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 114, nr 2.
 • Gali J., Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Key-nesian Framework, "Princeton University Press" 2008.
 • Golosov M., Lucas R.E., Menu Costs and Phillips Curves, "Journal of Political Economy" 2007, vol. 115,171-199.
 • Grabek G., Kłos B., Koloch G., SOE-PL 2009 - Model DSGE malej otwartej gospodarki estymowanyna polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, "Materiały i Studia" NBP 2010, nr 251.
 • Grabek G., Utzig-Lenarczyk G., Gospodarka polska w latach 1997-2006 widziana przez pryzmat modelu DSGE, "Bank i Kredyt" 2009, vol. 40, nr 2.
 • Jankiewicz Z., Kołodziejczyk D., Mechanizmy kształtowania cen w przedsiębiorstwach Polskich na tle zachowań firm ze strefy euro, "Bank i Kredyt" 2008 luty.
 • Klenow P.J., Kryvtsov O., State-Dependent or Time-Dependent Pricing: Does It Matter for Recent U.S. Inflation?, "Quarterly Journal of Economics" 2008, vol. 123, nr 3.
 • Klenow P.J., Malin B.A., Microeconomic Evidence on Price-Setting, w: Handbook of Monetary Economics, vol. 3, rodz. 6, s. 231-284, red. B.M. Friedman, M. Woodford, Elsevier 2010.
 • Krajewski P., Oddziaływanie wydatków rządowych na rynek pracy, "Wiadomości Statystyczne" 2013, nr 1.
 • Kuchta Z., Wpływ utraty autonomicznej polityki monetarnej na absorpcję zaburzeń egzogenicznych, w: Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, red. P. Krajewski, PWE, Warszawa 2012.
 • Laforte J.-P, Pricing Models: A Bayesian DSGE Approach for the U.S. Economy, "Journal of Money, Credit and Banking" 2007, vol. 39.
 • Levy D., Bergen M., Dutta S., Venable, R., The Magnitude of Menu Costs: Direct Evidence From Large U.S. Supermarket Chains, "Quarterly Journal of Economics" 1997, vol. 112, nr 3.
 • Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin 2011.
 • Rotemberg J., Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output, "Review of Economic Studies" 1982, vol. 49, nr 4.
 • Stahl H., Time-Dependent or State-Dependent Price Setting? Micro-Evidence from German Metal-Working Industries, ECB Working Paper 2005, nr 534.
 • Taylor J.B., Aggregate Dynamics and Staggered Contracts, "Journal of Political Economy" 1980, vol. 88, nr 1.
 • Taylor J.B., Discretion Versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester Series on Public Policy 1993, vol. 39.
 • Wallush J., Ewolucja nowokeynesistowskiej krzywej Phillipsa, "Ekonomista" 2008, nr 5.
 • Zbaracki MJ., Ritson M, Levy D., Dutta S., Bergen M., Managerial and Customer Costs of Price Adjustment: Direct Evidence from Industrial Markets, "Review of Economics & Statistics" 2004, vol. 86, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.