PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1(6) | 5--37
Tytuł artykułu

Wspólnotowe funkcje sądów administracyjnych - ogólny zarys problematyki

Warianty tytułu
Community Functions of Administrative Courts - a General Outline of Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z ratyfikacją Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej i uzyskaniem z dniem 1 maja 2004 r. członkostwa w Unii doszło do jakościowej zmiany w polskiej przestrzeni prawnej. System prawny Unii Europejskiej stał się systemem "własnym" przystępującego z wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Tym samym, jakkolwiek faktem jest, że zgodnie z utrwalonym poglądem system prawa wspólnotowego uznawany jest za samoistny, odrębny i autonomiczny porządek normatywny, to jednak wraz z akcesją, doszło do wykreowania nowego własnego porządku prawnego obowiązującego na terytorium państwa polskiego. (fragment tekstu)
EN
The scale of the European integration, its consequences for the legal order, expressed by its multicentriciry, has an undoubted and direct influence on the process of law application by courts and its new "community" quality, determined by the general principles of the community law system. Under such circumstances application of law becomes an even more complex process, also resulting from a specific "clash" of both subsystems in force in the Polish legal space. Thus this constitutes a new challenge for domestic courts and breeds a practical need to take into account the community context of examined cases, as well as judicial decisions of all courts acting in the European legal space. In a natural way are also created qualitatively new functions of courts -community functions - whose implementation by administrative courts, which are especially predestined in this respect, considering the cassation model of the Polish administrative courts, will be surely more concentrated on implementation of community law interpretation and bringing cases be-fore the European Court of Justice, than on direct application of the community law regulations in a sense of establishing in a binding way, based on them, of legal consequences of facts in relation to addressees of community standards. The "community" activity of administrative courts, "limited" only to them, will be decidedly wider in a practical scale of its impact. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "PiP" 2005, z. 4, s. 7.
 • K. Działocha, Zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego w konstytucji i praktyce, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, pod red. A. Szmyta, Warszawa 2005, s. 31.
 • W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo wspólnot europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2005, s. 35-39 i s. 47-51.
 • D. Miąsik, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym - wprowadzenie i wyrok ETS z 15.07.1964 r. (w sprawie 6/64 Flaminio Costa v. ENEL), "EPS" 2005, nr l, s. 58-61.
 • M. Szpunar, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polski system prawny, Warszawa 2003, s. 13-14.
 • J. Galster, Z. Witkowski, Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Konsekwencje dla sądownictwa, [w:] Sądy i Trybunały w konstytucji i praktyce, pod red. W. Skrzydły, Warszawa 2005, s. 147 i n.
 • Prymat prawa wspólnotowego nad konstytucją? - rozmowa z Markiem Safjanem, Prezesem Trybunatu Konstytucyjnego, "EPS" 2006, nr 4, s. 4-10.
 • A. Wróbel, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego a prymat Konstytucji w prawie polskim, "EPS" 2006, nr 1, s. 1.
 • P. Winczorek, Konstytucja RP a prawo wspólnotowe, "PiP" 2004, z. 11, s. 8-9.
 • E. Łętowska, Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem, "EPS" 2005, nr l, s. 3.
 • S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie - kilka refleksji, "PiP" 2004, z 11, s. 21.
 • W. Postulski, Sądy państw członkowskich jako sądy wspólnotowe, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy , pod red. A. Wróbel, Zakamycze 2005, s. 411.
 • Z. Brodecki, T. Koncewicz, Delimitacja prawa wspólnotowego w ramach "sądowej wspólnoty interesów" - glosa do postanowienia ETS z 6.10.2005 r. w sprawie C-328/04 Attila Vajnai, "EPS" 2006, nr 9, s. 54.
 • T.T. Koncewicz. Wspólnotowa zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za dzielność sądów krajowych, [w:] Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, pod red. D. Kornobis-Romanowska, Warszawa 2004, s. 201 i n.
 • W. Sanetra, W kwestii odpowiedzialności za wyrządzenie szkody przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem wspólnotowym, "EPS" 2006, nr 3, s. 7 i n.
 • W. Sanetra, Za jakie naruszenia prawa wspólnotowego przez sądu najwyższy szczebla należy się odszkodowanie. Uwagi na marginesie wyroku ETS w sprawie Traghetti, "EPS" 2006, nr 9, s. 4 i n.
 • W. Sadowski, Granice odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za orzeczenia sądów - glosa do wyroku ETS z 13.06. 2006 r. w sprawie C-173/03 Traghetti del Mediterraneo, "EPS" 2006, nr 11, s. 41 i n.
 • J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 13-14.
 • R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa - Zielona Góra 2003, s. 22-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.