PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 95 Usługi w Polsce 2012: teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach | 349--360
Tytuł artykułu

Zmiany standardów kształcenia w szkolnictwie zawodowym w zakresie usług w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of Standards of Educating in the Vocational Education in a Range of Services in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań kształtujących rynek pracy w Polsce oraz omówienie zasadniczych zmian w systemie edukacji zawodowej, wchodzących od września 2012 roku. Należy zauważyć, że w warunkach ciągłego deficytu pracowników wykwalifikowanych, bez istotnych korekt sys-temu kształcenia zawodowego trudno będzie sprostać potrzebom rynku, co jest przecież warunkiem niezbędnym do wejścia na ścieżkę wzrostu gospodarczego.(fragment tekstu)
EN
A significant rise in unemployment is one of serious consequences of the current financial crisis. However, it doesn't often include chosen groups of employees, in par-ticular in the service sector. Being a result of the process of globalisation and serviciza-tion of economies the phenomenon constitutes challenge for institutions regulating the labour market and for an educational system. The development of the service sector can be a chance of curbing of the unemployment in the future. The article contains the attempt of identifications of conditioning shaping the la-bour market in Poland and discussing the principles of reform of a vocational educa-tional system. Unfortunately not all taken actions meet expectations of the market. Above all, reducing the amount of hours of the practical apprenticeship is a matter of concern.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 28 i 117.
 • K.A. Kłosiński, Światowy rynek usług w początkach XXI wieku, PWE, Warszawa 2011, s. 49.
 • A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-wa 2009, s. 61.
 • Statistical Annex of European Economy, Autumn 2011, European Commission, Directo-rate General ECFIN, s. 34-35.
 • Założenia projektu budżetu państwa na rok 2012, Rada Ministrów, Warszawa 2011, s. 10.
 • Produkt krajowy brutto w 2011 r. Szacunek wstępny. Notatka informacyjna, GUS, War-szawa 2012, s. 1.
 • Europe in figures. Eurostat yearbook 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 255.
 • Agriculture and fishery statistics, 2011 ed., Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011, s. 34-39.
 • Kwartalna informacja o rynku pracy. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2011, s. 11.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011, s. 23.
 • B. Baraniak, Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008, s. 21.
 • Wypowiedź J. Oleszaka ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP z 5.03.2012 r., www.interia.tv, 6.03.2012.
 • M. Tanaś, Kształcenie ustawiczne i dokształcanie mostem ku przyszłości, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1998, nr 3-4, s. 255-264.
 • A. Herman, Tworzenie wartości w nowej gospodarce usług, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12, s. 3-7.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 26.
 • Deklaracja Kopenhaska - Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Kształcenia Zawodo-wego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń, Kopenhaga 29-30.11.2002.
 • J. Radkowska, K. Radkowski, Marketing usług w teorii i praktyce, Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka", Legnica 2006, s. 17.
 • G. Rosa, Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług, w: Współczesna eko-nomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 64.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 241.
 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU 2011, nr 205, poz. 1206).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009, nr 4, poz. 17).
 • M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach in-tegracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 24.
 • Podstawy programowe stanowi zarazem wypełnienie zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla ucze-nia się przez całe życie (Dz Urz UE C 111 z 6.05.2008) oraz postulatów strategii lizbońskiej w obszarze edukacji.
 • Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Założenia projektowanych zmian, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010, s. 14.
 • M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach in-tegracji i wzrostu konkurencyjności, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2011, s. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.