PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 296 Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych | 338--348
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny kontra alternatywne metody finansowania

Warianty tytułu
Local Government vs. Alternative Financing Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze samorządu terytorialnego zmuszone są do poszukiwania nowych koncepcji zarządzania. Wyzwaniem dla samorządu jest zwiększony nacisk na ekonomiczne aspekty wydatkowania publicznych środków finansowych, konieczność poprawy jakości usług publicznych oraz zapewnienie większej skuteczności działań. Współcześnie dostrzegamy zmianę roli władz samorządowych. Ich dotychczasowa praktyka społeczno-gospodarcza i polityczna opierała się głównie na paternalistycznych stosunkach z władzą centralną, gdy państwo udziela samorządowi licznych dotacji i gwarancji, prowadząc tym samym do silnego uzależnienia od swoich struktur. Jednakże relacje te, podobnie jak nastawienie władz, będą musiały ulec modyfikacji w kierunku większej samodzielności. Wydaje się to już nie tylko warunkiem dokonania pełnej decentralizacji samorządu terytorialnego, ale wręcz jedyną szansą uzyskania przez nie konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government authorities have to seek new management concepts. The challenge for the government is the increased emphasis on the economic aspects of public funds spending, the need to improve the quality of public services and provide greater efficiency. Today, we see that the role of government is changing. The past socio-economic and political practice has been mainly based on the paternalistic relationship of local government with the central government where the state provides a number of subsidies and guarantees, thus leading to strong dependence of their structures. However, these relations, as well as the attitude of authorities will have to be modified in the direction of greater self-reliance. It seems it is not just a condition for full decentralization of local governments, but rather the only way to achieve their competitiveness. Meanwhile, the problem is the incomplete decentralization and the resistance of local government to use more advanced financial instruments in terms of independence, as it imposes more responsibility on them(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe polskich jednostek samorządu terytorialnego w świetle badań ankietowych, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 3, 2008.
 • Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2007.
 • Bojańczyk M., Cena wysokiego ryzyka, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, "Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej", nr 4(5), Warszawa 2010.
 • Filipiak B., Finanse samorządowe - nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Juja T. (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Wyd. LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Nosal-Biesiadecka B., Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., http://urzad.nf.pl/Artykul/11672/Str_2/ Pozabudzetowe-formy-finansowania-Jednostek-Samorzadu-Terytorialnego/budzet-finansowanie- -inwestycji-gmina-samorzad/ z dnia 28.07.2011.
 • Skoog G., The Soft Budget Constraint, Kluwer Academic Publisher, Boston 2000.
 • Stachowiak M., Falkowska M., Osiecka A., Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., Poradnik "Dialog konkurencyjny krok po kroku", Platforma PPP, publikacja dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU 2010, nr 252, poz. 1692.
 • Uchwała nr 85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4.11.2009 r.
 • w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/256/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30.09.2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania "Budowa i modernizacją dróg lokalnych powiatowych i gminnych". Wyrok WSA we Wrocławiu, III SA/WR 23/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.