PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 7-8 | 34--39
Tytuł artykułu

Rozbieżności definicyjne prawa polskiego i europejskiego w sprawie działalności kredytowej i wynikłe stąd implikacje dla polityki pieniężnej i zakresu nadzorów na polskim rynku finansowym

Warianty tytułu
Definition Discrepancies Between Polish and European Legislation on Lending Activity, and Resulting Implications for the Monetary Policy and the Scope of Supervision on the Polish Financial Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka przystosowań rynkowych w regulacjach prawnych to przede wszystkim problemy definicyjne. Odmienność dróg ustrojowych w poszczególnych państwach, a więc na różnych rynkach krajowych, niesie ze sobą odmienność definicji pojęć prawnych, co pociąga za sobą odmienność traktowania identycznych zjawisk spośród pojęć znanych i zdefiniowanych przez nauki ekonomiczne, przez świat finansów.
Jednym z podstawowych pojęć świata finansów odmiennie zdefiniowanym w polskim systemie prawnym jest kredyt. Stąd "instytuty kredytowe" okazały się pojęciem, które na naszym rynku umknęło regulacji prawnej. Wskutek tego powstały w polskim systemie prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które na podstawie przepisów Ustawy o działalności gospodarczej z grudnia 1988 r. prowadzą typową działalność "instytutów kredytowych", ale nie podlegają regulacjom ostrożnościowym ani nadzorczym i nie podlegają nadzorowi w jakiejkolwiek postaci. Zajmują się one: leasingiem, kupnem i sprzedażą akcji w celu spekulacyjnym, udzielaniem pożyczek pod zastawy rzeczy ruchomych i papierów wartościowych, udzielaniem poręczeń, kupnem i sprzedażą wierzytelności (faktoringiem). Obejmują znaczny segment rynku.
Ustawodawca nie przewidział trybu nadzorowania tych spółek, bo przepis delegacyjny z dawnego Prawa bankowego, upoważniający Prezesa NBP do wydania przepisów o zakresie dopuszczalności realizowania przez podobne spółki działalności bankowej, nie zawierał (nie mógł zawierać) upoważnień do sprawowania nadzoru nad tymi instytucjami, które już istniały i korzystały z pełnej wolności gospodarczej nabytej pod rządami wcześniejszego i nie uchylonego przepisu.
Powstaje więc poważny problem prawny: jak ustanowić minima kapitałowe i minimalne współczynniki wypłacalności dla tych przedsiębiorstw, których działalność umyka w ten sposób spod zasad bezpiecznego rynku finansowego, jakkolwiek bezspornie stanowią one fragment tego rynku i to fragment o istotnym poziomie znaczenia w obrocie.
Sprawa funkcjonowania mimowolnej licencji ustawowej dla instytutów kredytowych w Polsce stanowi problem dla polityki pieniężnej. Wolumen obrotu finansowego opisywanych tu spółek jest na tyle znaczny, że uniemożliwia realne uwzględnienie agregatu pieniężnego na poziomie głębszym niż M2.
Ta zdolność oceny jest dla organu monetarnego istotną przeszkodą i to przeszkodą nieusuwalną do chwili rozwiązania opisanych problemów. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of market adjustments in legal regulations refers mainly to definition problems. Differences in political regimes of countries and domestic markets results in differences in definitions of legal terms, which implies different treatment of the same phenomena, known and defined by economic sciences and the world of finance.
One of major financial market problems is different definition of the term 'credit' adopted in the Polish legal system. Therefore, "credit institutions" has not been regulated by the Polish system. As a consequence, it is possible to establish a limited liability company that, under the provisions of the Act on business activity of December 1988, have a typical activity of "credit institutions", although they are neither subject to any prudential or supervisory regulations nor to any supervision at all. Such companies deal with leasing, speculative purchase/sale of securities, lending pledged by movables and securities, granting guarantees, purchase/sale of liabilities (factoring). They constitute a substantial market segment.
The legislator has not provided for the supervision of such companies, since the provision of the former Banking Law, authorizing the NBP President to issue regulations on the scope of banking activity to be performed by such companies, did not (and could not) include an authorization to exercise supervision over these institutions that already existed and enjoyed full economic independence gained under former, retained provision.
Thus, a vague legal problem arises: how to establish minimum capital requirements and minimum liquidity ratios for companies whose activity fails to be consistent with sound financial market rules, although they are, no doubt, a segment of this market, a segment having a considerable volume of transactions.
Functioning of an unintended statutory authorization for credit institutions in Poland is a constraint for the monetary policy. The volume of financial transactions made by the companies described above is substantial enough to unable consideration of a more extended aggregate than M2.
For the monetary authority this is an important constraint, irremovable until the above named legal problems have been resolved. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
34--39
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.