PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 7-8 | 84--96
Tytuł artykułu

Dylematy polityki pieniężnej w warunkach swobody przepływu kapitału

Autorzy
Warianty tytułu
Monetary Policy Problems in the Context of Free Capital Movement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doświadczenia krajów o gospodarkach "wschodzących" (ang. emerging economies) pokazują, że liberalizacja transakcji na rachunku kapitałowym w połączeniu z ogólną stabilizacją makroekonomiczną, wzrostem gospodarczym i stałym postępem reform rynkowych powoduje rosnący napływ kapitału zagranicznego, w tym krótkookresowego kapitału portfelowego. Transgraniczne przepływy kapitału komplikują politykę makroekonomiczną, a w szczególności politykę pieniężną. Klasyczny mechanizm oddziaływania na zmienne pieniężne za pomocą takich instrumentów, jak stopa procentowa, stopa rezerw obowiązkowych czy kurs walutowy, ulega tych warunkach zaburzeniu. Może to utrudnić realizację celów polityki pieniężnej w zakresie ograniczania inflacji.
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu kapitału zagranicznego na politykę pieniężną w Polsce. Analizę rozpoczyna krótkie omówienie celów i instrumentów polityki pieniężnej oraz statystyczna ilustracja zajwiska napływu kapitału zagranicznego do polskiej gospodarki. Następnie podjęta jest próba sformułowania statystycznych zależności między napływem kapitału a podażą pieniądza i inflacją. Zależności te są następnie estymowane na podstawie danych za okres 1995-1998. Najważniejszy wynik uzyskany w ramach analizy z zakresu statystyki porównawczej sugeruje, że w warunkach otwartego rachunku kapitałowego i usztywnionego kursu waluty wzrost stóp procentowych może prowadzić do wzrostu, a nie do spadku inflacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Experience of emerging economies shows that liberalization of capital account transactions accompanied by macroeconomic stabilization, economic growth and continuous progress of market reforms result in an increased foreign capital inflow, including short-term portfolio investment. Cross-border capital flows complicate macroeconomic, and in particular monetary policy. Classical mechanism to exercise influence on monetary variables through such instruments as interest rate, required reserve ratio or exchange rate, is subject to disturbances under such conditions. This may make the achievement of the monetary policy disinflationary objective difficult.
This articles attempts to analyze the impact of the foreign capital on Poland's monetary policy. The analysis starts with a brief presentation of the monetary policy objectives and instruments, and statistical illustration of the foreign capital inflow into the Polish economy. Then it attempts to formulate statistical interrelations between capital inflow, money supply and inflation. The relations are then estimated based on 1995-1998 findings. Most important finding of the comparative statistics analysis suggests that in the context of an open capital account and fixed exchange rate, an increase in interest rates may result in a growth rather and not decrease of inflation. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
84--96
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.