PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 7-8 | 109--120
Tytuł artykułu

Oczekiwania inflacyjne banków

Warianty tytułu
Inflationary Expectations of Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Banki od kilku lat systematycznie prezentują swe oczekiwania inflacyjne. W opracowaniu wykorzystano wyniki comiesięcznych sondaży Agencji Reutera prowadzonych od października 1994 r. (uczestniczą w nich analitycy z około dwudziestu czołowych banków) oraz wyniki także comiesięcznych ankiet, przeprowadzanych od kwietnia 1995 r. przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor z udziałem ponad 200 kierowników placówek bankowych z całego kraju.
Jako wskaźnik oczekiwań inflacyjnych przyjęto średnie z wypowiedzi ankietowanych. Kształtowanie się "fal" oczekiwań w poszczególnych latach dało podstawę do analizy krótkookresowych zmian oczekiwań, coroczne "opadanie fal" umożliwiło zaś analizę długookresowych zmian oczekiwań. Analitycy ankietowani przez Reutera wiązali swe oczekiwania ze znaną inflacją oraz nowymi impulsami wzrostu cen, wykazując skłonność do dość ostrożnego weryfikowania oczekiwań w trakcie roku. Kierownicy ankietowani przez Pentora kierowali się swoimi wcześniejszymi oczekiwaniami, licząc na pewien spadek inflacji, ale bardzo ostrożnie korygowali swe prognozy w ciągu roku. W okresie wieloletnim postępy w obniżaniu inflacji i wzrost zaufania do polityki antyinflacyjnej - mimo silnej inercji - zwiększały rolę oczekiwań racjonalnych w grupie analityków bankowych i rolę oczekiwań adaptacyjnych w grupie kierowników placówek bankowych. Ceny kontrolowane i podaż pieniądza, a w ujęciu podmiotowym zachowania banku centralnego i rządu, były - zdaniem ankietowanych - najważniejszymi informacjami wpływającymi na ich oczekiwania.
Obniżenie celu inflacyjnego na 1999 r. stworzyło nowe pole do analiz oczekiwań w warunkach jednocyfrowej inflacji. Zapisane w opracowaniu związki liczbowe między oczekiwaniami i czynnikami określającymi te oczekiwania - choć dotyczą przeszłości - mogą okazać się pomocne w dalszych badaniach, gdy trendowi spadkowemu inflacji będą zapewne towarzyszyć krótkookresowe, nawet silne wahania. (abstrakt oryginalny)
EN
For several years banks have been systematically presenting their inflationary expectations. The article uses findings of Reuters' monthly polls held since October 1994 (they cover analysts of about twenty major banks), and findings of monthly surveys held since April 1995 by Pentor, the Institute of Public Opinion Pooling and Market Research with the participation of the managers from over 200 banking units throughout the country.
Average answers of respondents have been taken as a ratio of inflationary expectations. Expectations "waves" in particular years was the basis for an analysis of short-term changes in expectations, while the annual slope down of "waves" provided for the analysis of long-term changes in expectations. Analysts polled by Reuters referred their expectations to known inflation rate and new impulses of the price growth, showing moderation in revising the expectations in the course of the year. The managers polled by Pentor based on their previous expectations counting on some decline in inflation, however, they were prudent when adjusting their prognosis during the year. In the long time perspective, progress in halting inflation and the growth of confidence in the anti-inflationary policy - despite strong inertness - enhanced the role of inflationary expectations for the group of bank analysts and the role of adjustment expectations for the group of bank managers. Controlled prices and money supply, and the behavior of the central bank and the government in terms of institutional breakdown, were - in the opinion of respondents - most important information affecting their inflationary expectations.
Reduction of the inflationary target for 1999 has provided for a new opportunity to analyze expectations in conditions of one-digit inflation. Numerical relations between expectations and related determining factors presented in the article may - although they refer to the past - be helpful in further research when the downward trend of inflation will be probably accompanied by short-term, even strong fluctuations.
(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
109--120
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.