PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 3(4) | 13--36
Tytuł artykułu

Organizacje społeczne (pozarządowe) w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Warianty tytułu
Social (extra-governmental) Organisations in Administrative and Court-administrative Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym była przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. (...) Autorzy niniejszego artykułu pragną zabrać głos w tej dyskusji, odnosząc się do ogólnej koncepcji udziału organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. (fragment tekstu)
EN
Subject of the author's statement is a problem of participation of extra-governmental organisations in administrative and court-administrative proceedings. Assumption for considerations undertaken in the article are judicial decisions of the Supreme Administrative Court concerning problems of participation of a foundation as a social organisation in the above mentioned proceedings. On grounds of semantic and normative analysis and including the contemporary role of foundations, the authors of the article evaluate positively a possibility of occurrence of such a type of subjects in the range of the administrative and court-administrative proceedings. Problems treated in such a way, are a pretext for the authors to undertake wider considerations over participation of extra-governmental organisations in the frame of these procedures. The authors indicate that besides unquestionable benefits resulting from participation of extra-governmental organisations in the administrative and court-administrative proceedings, there also exist determined dangers resulting among others from the fact that these organisations can in the scope of proceedings realise their own particular aims, which in conflict with targets of the procedures, which realise public goals and constitute a guaranty of realisation of rightful business of "traditional" subjects of proceedings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • M. Jaśkowska, D. Sylwestrzak, E. Kustra, Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 223 i n.
 • K. Gruszecki, Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu administracyjnym w sprawach ochrony środowiska, PiP 2/2002, s. 89 i n.
 • B. Jaworska-Dembska, Pozycja organizacji społecznych w kodeksie postępowania administracyjnego, PiP 1980, z. 11, s. 56-65.
 • M. Swora, Udział organizacji pozarządowych w realizacji funkcji współczesnej polskiej administracji, Poznań 2001, s. 30 i n.
 • A. Najam, Understanding the Third Sector: Revisiting the Prince, the Merchant and the Citizen, Nonprofit Management and Leadership, 1996 nr 7(2).
 • L. M. Salamon, The International Guide to Nonprofit Law, John Wiley & Sons 1997, s. 4.
 • Handbook on Good Practices for Laws Relating to Non - Governmental Organizations (discussion draft), The World Bank 1997, s. 19.
 • Commission Discussion Paper, The Commission and Non - Governmental Organizations: Building a Stronger Partnership, Bruksela, 18.1.2000, COM (2000) 11 final.
 • P. Hübner, Pojęcie i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Warszawa 2002, s. 72-73.
 • D. Gawin, Społeczeństwo obywatelskie w myśli konserwatywnej. Przypadek Roberta Nisbeta, [w:] Homo eligens. Społeczeństwo .świadomego wyboru. Księga pamiątkowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, Warszawa IFiS PAN 1999, s. 89 i n.
 • P. Gliński, O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka, idem, s. 111 i n.
 • F. Fukuyama, Koniec historii (wyd. poi.), Poznań 1992, s. 287 i nast.
 • M. Król, Słownik demokracji, Warszawa 1999, s. 105.
 • H. Olszewski, [w:] H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994, s. 141.
 • P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach, Zakamycze 2000, s. 73-74.
 • E. Smoktunowicz, Prawo zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992, s. 9 i nast.
 • A. Kulig, [w:] P. Tuleja (red.), Prawo konstytucyjne, Warszawa 1995, s. 96.
 • E. Popławska, Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Warszawa 1998, s. 199; H. Izdebski, Fundacje, stowarzyszenia: Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Łomianki 2000, s. 9.
 • J. Jendrośką, Obowiązek konsultowania organizacji pozarządowych a nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] M. Wyrzykowski (red.), Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa 1999, s. 72 i n.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna - zagadnienia podstawowe, Warszawa 1998, s. 315.
 • J. Regulski, Nowy ustrój, nowe szansę, nowe problemy, Mat. szk. RAP, z. l, s. 19.
 • M. Stec, Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorialnego: gminy i powiatu w nowoczesnym państwie XXI wieku, Mat. szk. RAP, z. 1, s. 47-48.
 • K. Strzyczkowski, Rola współczesnej administracji (zagadnienia prawne), Warszawa 1992, s. 56.
 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 81.
 • J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do konstytucji z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 9.
 • M. Spieker, Zasada pomocniczości: podstawy antropologiczne i konsekwencje polityczne, Społeczeństwo 1/95, s. 35 i nast.
 • Ch. Milion Delsol, Zasada pomocniczości, Kraków 1995, s. 34.
 • K. Bandarzewski, Uczestnictwo organizacji pozarządowych w realizacji i wykonywaniu zadań pomocy społecznej (wybrane zagadnienia), Casus - wiosna 2003, s. 28.
 • P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 32.
 • G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003, s. 380.
 • M. Romańska, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 172-173.
 • M. Niezgódka-Medek, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 64.
 • H. Cioch, Prawo fundacyjne, Zakamycze 2005, s. 197.
 • H. Cioch, Status polskich fundacji w świetle judykatury, Rejent 2000, nr 5, s. 19-21.
 • E. Smoktunowicz, Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym dotyczącym innej osoby (art. 31 k.p.a.), [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź 2004, s. 195-196.
 • J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 42.
 • P.J. Simmons, Learning to Live with NGOs, Foreign Policy (Zima), s. 82 I n.
 • A. Skoczylas, Działalnośc uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, C.H.Beck, Warszawa 2004, s. 246.
 • L. Morawski, Precedens a wykładnia, PiP 1996, z. 10, s. 5.
 • S. Włodyka, Funkcje Sądu Najwyższego, Zeszyty Naukowe UJCXI, Prace Prawnicze, z. 20, Kraków 1965, s. 118.
 • S, Włodyka, Wiążąca wykładnia sądowa, Warszawa 1971, s. 36.
 • R.A. Stefański, Instytucje pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Zakamycze 2001, s. 385.
 • L.L. Guerra, Znaczenie ujednolicenia interpretacji prawa w państwie prawnym, Jurysta 2000, nr 11-12, s. 17.
 • P. Hofmański, Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego, Katowice 1988, s. 228 i powoływana tam literatura.
 • J. Blicharz, Status prawny organizacji pozarządowych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Acta UWr, Prz. Prawa i Admin. 2004, nr 58, s. 45.
 • J. Zimmermann, Glosa do postanowienia NSA z dnia 15 września 2000 r., I SA 943/00, OSP 2001, z.7-8, poz. 109, s. 374.
 • I. Szaniewska, Zakres podmiotowy pojęcia "organizacja pozarządowa", Służba Pracownicza 2005, nr 2, s. 27 i nast.
 • Cioch H., Prawo fundacyjne, Zakamycze 2005, s. 2017.
 • J. Zimmermann, Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 sierpnia 2004 r., OZ 340/04, OSP 2005 r., z. 4, poz. 51, s. 212.
 • M. Sychowicz, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 1996, s. 250 oraz powoływana tam literatura.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.