PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 100 | z. 4 | 62--73
Tytuł artykułu

Changes in the Manufacture of Agricultural Means of Production In Light of the Austrian School Theory

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa w świetle teorii szkoły austriackiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy, że cykliczne zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa są bardziej dynamiczne niż zmiany produkcji artykułów spożywczych. Wynika ona z teorii szkoły austriackiej. W teoretycznej części opracowania omówiono teorię czasowej struktury produkcji i zastosowano ją do agrobiznesu. Natomiast w części empirycznej przeprowadzono badania kierunków i dynamiki zmian w wytwarzaniu wybranych środków produkcji dla rolnictwa oraz żywności w polskiej gospodarce. Wykazały one, że w okresie badawczym większość zmian produkcji analizowanych środków przeznaczonych dla rolnictwa potwierdziła hipotezę szkoły austriackiej. W tym czasie wystąpiły także zmiany, które nie były zgodne z postawioną hipotezą. (abstrakt oryginalny)
EN
This work aims to verify the hypothesis which states that cyclical changes in the manufacture of agricultural means of production are more dynamic than changes in the production of foodstuffs. This stems from the Austrian School theory. In the theoretical part of this work the time-structure of production theory and its application to agribusiness is discussed. Whereas in the empirical part researches on the directions and dynamics of changes in the manufacture of selected means of production for agriculture and foodstuffs in the Polish economy have been conducted. They have shown that during the research period most production changes of the analysed means of production destined for agriculture were in line with the Austrian School hypothesis. During that period changes which are not consistent with the hypothesis also took place. (original abstract)
Rocznik
Tom
100
Numer
Strony
62--73
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny. 2003-2012: GUS, Warszawa.
 • Błaszczyk P. 2010: Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, Materiały i Studia, z. 249, NBP, Warszawa.
 • Böhm-Bawerk E. von, 1891: The Positive Theory of Capital, London.
 • Drozdowicz-Bieć M. 2012: Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 • Estey J.A. 1959: Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa.
 • Garrison R. W. 2001: Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, London-New York.
 • Hayek F. A. von, 1967: (pierwsze wyd. 1931), Prices and Production, New York.
 • Huerta de Soto J. 2009: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • Hülsmann G. 2011: The structure of production reconsidered, http://ead.univ-angers.fr/~granem08/IMG/pdf/DT-GRANEM-09-34.pdf, accsessed 2.10.2013.
 • Jędruchniewicz A. 2012: Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy, nr 122.
 • Jędruchniewicz A. 2013: Produkcja w spadkowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1.
 • Knight F.H. 1934: Capital, Time and the Interest Rate, "Economica", nr 1.
 • Mises L. von 2007: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • Murphy R.P. 2013: Wielość stóp procentowych a austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, http://mises.pl/blog/2013/08/07/murphy-wielosc-stop-procentowych-a-austriacka-teoria-cyklukoniunkturalnego,accsessed 2.10.2013.
 • Mrówczyńska-Kamińska A. 2012: Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i w Niemczech, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 99, z. 2.
 • Skousen M. 2011: Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Pawlak J. 2012: Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010, "Problemy Inżynierii Rolniczej", z. 1 (75).
 • Produkcja wyrobów przemysłowych. 2003-2012: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_792_PLK_HTML.htm, accessed 12.10.2013.
 • Rocznik statystyczny przemysłu. 2006-2012: GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa. 2006-2012: GUS, Warszawa.
 • Rothbard M.N. 2008, Ekonomia wolnego rynku, t. 3, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • Rynek środków produkcji dla rolnictwa. 2013: IERIGŻ, ARR, MRiRW, nr 40, Warszawa.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 r. 2003: NBP, Warszawa.
 • Tempelman J.H. 2010, Austrian Business Cycle Theory and the Global Financial Crisis: Confessions of Mainstream Economist, "Quarterly Journal of Austrian Economics", vol. 13, no. 1.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1997, nr 140.
 • Woś A. 1996, Agrobiznes. Makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263847

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.