PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 187--200
Tytuł artykułu

Ocena wartości produktu terytorialnego metodą refleksji strategicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Evaluation of the Territory Product by the Strategy Reflection Method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej tak do całościowej oceny wartości danego terytorium i do oceny szeroko rozumianych zasobów danego terytorium (produktu terytorialnego) w aspekcie zaspokojenia potrzeb ujawnionych przez różne podmioty, chcące skorzystać z uŜyteczności danego terytorium. Ukazano konieczne modyfikacje realizacji wspomnianego etapu metody refleksji strategicznej, aby móc ją wykorzystać do realizacji wskazanego celu. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania omawianej metody przytoczono fragment wyniku własnych badań nad oceną wartości potencjału powiatu sanockiego dla różnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem turystów. Interpretując uzyskane wyniki, ukazano dużą wartość pozyskanych drogą stosowania tej metody informacji przydatnych włodarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to show the possibilities of using one of the stages of strategic reflection method as an overall assessment of the value of the territory, and to assess the resources of the territory (territorial products) in terms of satisfying the needs revealed by different entities that wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifications to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the stated objective. For exemplification of the technical side of this method, a constituent result of their research, was presented evaluating the potential of the county of Sanok, for different target markets, with particular emphasis on tourists. In the discussion of results the author showed high value of data derived from the application of this method. Data an useful for the authorities of the territory in their decision making that should reinforce the value of the area.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • T. Domański, Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 20-22.
 • Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997, s. 161-170;
 • M. Rawski, Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7, s. 6-8.
 • K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 191-203.
 • M. Rawski, Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3, s. 17-25.
 • P. Hadrian, M. Rawski, Własności różnych technik metody refleksji strategicznej - analiza porównawcza, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 2, s. 4-9.
 • A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 197-208.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 13-21; 110-129.
 • M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 7-25.
 • T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miasta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 224.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.