PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 72--77
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) są interdyscyplinarnymi ośrodkami edukacji pozaformalnej, które stanowią odpowiedź na wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Zasadne jest podjęcie tematu zmian reguł organizacyjnych, według których działają te podmioty. Są one związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami adaptacji do wymagań współczesnych społeczeństw i gospodarek opartych w coraz większym stopniu nie tylko na nowych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też na ludzkiej kreatywności. Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom tych czynników oraz cech powstających nowych modeli instytucji dla osób starszych w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
72--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl/bdl, [17.09.2013].
 • Batorsk D., Zając J.M. (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu, UPC Polska, ARFP, Warszawa 2010.
 • Błachnio A., Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 • Boni M.(red.), Raport o kapitale intelektualnym Polski, KPRM, Warszawa 2008, s. 137, 147.
 • Borczyk W., Nalepa W., Knapik B., KnapikW., Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, OFSUTW, FRZG, Nowy Sącz 2012, s. 10.
 • Dobranowska-Wittels M., (Za) szybkie pieniądze na seniorów, ngo.pl, 12.07.2012, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/ 786098.html, [17.09.2013].
 • Ehlers A., Naegele G., Reichert M., Volunteering by older people in the EU, Eurofound, Luksemburg 2011.
 • Ervik R., A Missing Leg of Ageing Policy Ideas: Dependency Ratios, Technology and International Organizations, referat z konferencji ESPAnet, Urbino, 17-19.09.2009, www.espanet-italia.net/conference2009/paper/15%20-%20Ervik.pdf, [17.09.2013].
 • Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. Raport ewaluacyjny, MPiPS, Warszawa 2013, s. 38, 40.
 • Finn R.L., Wright D, Mechanisms for Stakeholder Co-ordination in ICT and Ageing, "Journal of Information, Communication and Ethics in Society" 2011, nr 4, s. 1-24.
 • Formosa M., Renewing Universities of the Third Age: Challenges and visions for the future, "Recerca" 2009, nr 9, s. 171- -196.
 • Hofmokl J. i in., Przewodnik po otwartej nauce, ICMMiK UW, Warszawa 2009.
 • Gruchalska K.(red.), Ngo 2.0 - Daj się złapać w sieć, Fundacja Moje Stypendium, Warszawa 2010.
 • Formosa M., A Bourdieusian Interpretation of the University of the Third Age in Malta, "Journal of Maltese Education Research" 2006, nr 2, s. 1-16.
 • Hanna G.,. Perlstein S., Creativity Matters: Arts and Aging in America, "The Monograph", wrzesień 2008.
 • Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012, s. 180-182.
 • Klimczuk A., Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk, [w:] A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.), Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 24-46.
 • Klimczuk A., Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki, [w:] M. Grzybowski (red.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, Wyd. Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011, s. 57-75.
 • Kobylarek A., Uniwersytet trzeciego wieku jako kanał transferu wiedzy i informacji, [w:] W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 365-371.
 • Komp K., The Political Economy of the Third Age, [w:] D.C. Carr, K. Komp (red.), Gerontology in the Era of the Third Age. Implications and Next Steps, Springer, Nowy Jork 2011, s. 51-52.
 • Konieczna-Woźniak R., Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, Eruditus, Poznań 2001, s. 40-43.
 • Krajowy Plan Działania na rzecz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, MPiPS, Warszawa 2012.
 • Kresl P.K., Daniele I., The Aging Population and the Competitiveness of Cities. Benefits to the Urban Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2010.
 • Kukliński A., Mączyńska E. (red.), Polska myśl strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 2.
 • Lenart M., Raport z diagnozy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, OFSUTW, Nowy Sącz 2009.
 • Matusiak K.B., Guliński J.(red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010.
 • Ogólnopolskie Porozumienie UTW, www.porozumienieutw.com.pl, [17.09.2013].
 • Pazderski F., Sobiesiak-Penszko P., Wolontariat osób dojrzałych w Polsce. Ekspertyza dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, MPiPS, Warszawa 2012.
 • Pakt na rzecz Seniorów, Sejm RP, 19.11.2012, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/7566/5977/1/
 • U3A Online, www.u3aonline.org.au, [17.09.2013].
 • vU3A - Virtual University of the Third Age, http://vu3a.org/, [17.09.2013].
 • Rudkowski R., Internet a populacja osób starszych, [w:] A. Karpiński, A. Rajkiewicz (red.), Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2008, s. 137-153.
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, MPiPS, Warszawa 2012.
 • Schwarz D., Lentzy J., Hipp C., Senior Educational Programs for Compensating Future Student Decline in German Universities, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer, Heidelberg 2008, s. 481-494.
 • Schmidt-Ruhland K., Knigge M., Integration of the Elderly in the Design Process, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (red.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer, Heidelberg 2008, s. 103-124.
 • Sobiesiak P., Aktywni 60+? Wolontariat osób starszych w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie" 2011, nr 117.
 • Swindell R., New cooperative learning opportunities for older learners, referat z konferencji Web4seniors, Ulm, 04-05.10.2007, www.web4seniors.eu/content/abstracts/swindell/Rick_Swindell_New_cooperative_learning_opportunities_en.pdf, [17.09.2013].
 • Sztop-Rutkowska K.(red.), Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z powiatu oleckiego, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko 2012.
 • Szczerba M., Obywatelski Parlament Seniorów, Prezentacja: Rada ds. Polityki senioralnej, 18.02.2013, www.futw.a79. net/images/pliki/ops.pdf, [21.04.2013].
 • Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007, s. 156-164.
 • Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku. Raport z badania, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Warszawa 2012, s. 34-35.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.