PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 81--89
Tytuł artykułu

Portal e-Justice jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę wybranych informacji zawartych w portalu e-Justice, który funkcjonuje od 16 lipca 2010 r. i powstał w ramach działań podejmowanych przez instytucje UE w celu wdrażania technologii informacyjno- komunikacyjnych w dziedzinie prawa. Opracowanie stanowi swego rodzaju przewodnik dla osób, które chciałyby skorzystać z portalu. Autorka przedstawia podstawy prawne funkcjonowania e-Justice oraz wybrane treści wraz z proponowanymi zmianami w zakresie jego zawartości merytorycznej. Funkcjonowanie portalu zostało opisane w powiązaniu z zagadnieniem budowy społeczeństwa informacyjnego, które opiera się głównie na dostępie do wiedzy i informacji zgromadzonej w internecie, a więc także w opisywanym portalu.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
81--89
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Cieslak Ł., Zalesińska A., Pęcherzewski P., Goździaszek Ł., Kotecka S.,. Burdziak A., Rodzewicz P., Technologia informacyjna dla prawników, Wrocław 2011, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856, [25.09.2013].
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020: FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
 • Europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/, podobnie do portalu e-Justice- w 22 językach państw członkowskich UE, [25.09.2013].
 • http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/130318_en.htm [25.09.2013].
 • http://www.mg.gov.pl/files/ https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=pl&action=home.
 • Kiedrowicz M., Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych, [w:] G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 234.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska Agenda Cyfrowa, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
 • ^ Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229: FIN:PL:PDF, [25.09.2013].
 • Stroińska E., Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca, zarządzanie praca zdalną, Warszawa 2012, s. 12.
 • upload/18120/PL_MG_DDR_Program_Lepsze_Regulacje_2015_zalacznik_do_uchwaly_nr_13.pdf, [25.09.2013].
 • Wieloletni plan działania na lata 2009-2013 dotyczący europejskiego e-prawa (nr 2009/C75/01) z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.Urz. C nr 75, str. 1). Zawiadomienia zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 195 ze zm.) zawarte są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydawanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej w serii C.
 • Zasady funkcjonowania CEIDG zostały uregulowane w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zmianami).
 • Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego uregulowane są w Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.