PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 5 | 4--14
Tytuł artykułu

Walidacja kompetencji społecznych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy specyfiki pomiaru, oceny i walidacji kompetencji społecznych o charakterze adaptacyjnym i emancypacyjno- krytycznym. W opracowaniu omówiono trudności związane z walidacją wyróżnionych rodzajów kompetencji, które wynikają z ontologicznych i epistemologicznych założeń dotyczących ich istoty, a także celu oraz sposobu ich badania. Ponadto wskazano trzy podejścia do badania, ewaluacji i walidacji kompetencji społecznych: 1. opis kompetencji według uznanych międzynarodowych standardów i programów oraz opis kwalifikacji zawodowych na zasadzie list sprawdzających; 2. wystandaryzowane pomiary: testy - własnej skuteczności, sieci współpracy i na inteligencję oraz kwestionariusze: samooceny i/lub oceny eksperckiej pożądanych w danej branży lub zawodzie indywidualnych cech osobowościowych studenta; 3. portfolia kompetencyjne. Jako przykłady wymienionych podejść scharakteryzowano: Program OECD Międzynarodowej Oceny Kompetencji Dorosłych (PIAAC), Assessment Center i Development Center oraz portfolio kompetencyjne.(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--14
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Narwojsz, C. Krawczyński, K. Symela, K. Zwiefka, Walidacja kompetencji nieformalnych uzyskanych poprzez doświadczenie w pracy. Metodyka - procedury - dokumentacja, Olsztyn 2008, s. 7, 13, http://wmzdz.pl/fileadmin/user_upload/wmzdz/ projekty/wmzdzwalidacja_kompetencji.pdf, [20.11.2013].
 • Góralska R., Solarczyk H., O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, "Edukacja Dorosłych" 2012, nr 2, s. 27-39.
 • Jagiełło-Rusiłowski A., Solarczyk-Szwec H., Kwerenda badań nad kompetencjami społecznymi w kontekście edukacji akademickiej w Polsce i na świecie, "Przegląd Badań Edukacyjnych" 2013, nr 2, s. 33.
 • Solarczyk-Szwec H., Pedagogiczna interpretacja kompetencji społecznych, [w:] M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Zasady walidacji efektów kształcenia właściwych dla kompetencji społecznych. Między adaptacją a rozwojem - kompetencje społeczne jako cel kształcenia w szkole wyższej, nr publikacji IBE/01/2011, Warszawa 2013 (w druku).
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Szczecin 1994, s. 147-195.
 • 1 Markowitsch J., Plaimauer C., Descriptors for competence: towards an international standard classification for skills and competences, "Journal of European Industrial Training" 2009, t. 33, nr 8/9, s. 817-837.
 • Bowman N.A., Hill P.L., Measuring how college affects students: Social desirability and other potential biases in self-reported gains, [w:] S. Herzog, N.A. Bowman (red.), Validity and limitations of college student self-report data (New Directions for Institutional Research), Jossey-Bass, San Francisco 2011.
 • Cherniss C., Emotional intelligence and organizational effectiveness, [w:] C. Cherniss, D. Goleman (red.), The emotionally intelligent workplace, San Francisco 2001, s. 3-12.
 • Ryan R.M., Deci E.L., A self - determination approach to psychotherapy: The motivational bassis for effective Change, "Canadian Psychology" 2008, nr 49, s. 186-193.
 • Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych (KKS). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2000.
 • . Corden A., Sainsbury R., Volunteering For Employability Skills, Social Policy Research Unit, University of York, 2005.
 • Zawacki-Richter O., Hanft A., Bäcker E.M., Denn wir wissen nicht, was sie tun... Portfolios zur Dokumentation von Kompetenzen in einem weiterbildenden Masterstudiengang, "Medienpädagogik" 2010, z. 18.
 • Entuzjaści edukacji, http://eduentuzjasci.pl/pl/.
 • Badanie PIAAC, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-PIAAC-2013.pdf, s. 46, [06.12.2013].
 • Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami, ZZL, Kraków 2006, s. 123-126.
 • Podgórski A., Raport z badania "Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. Kompetencj miękkie absolwentów kierunków ścisłych", Biuro Karier UMK, Toruń 2010, s. 10.
 • V.Heyse, J. Erpenbeck, Kompetenztraining, Stuttgart 2004.
 • Komisja Europejska, Komunikat prasowy Unijna grupa wysokiego szczebla - szkolenie nauczycieli w zakresie metod nauczania, Bruksela, 18.06.2013 r. [IP/13/554].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.