PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 217--230
Tytuł artykułu

Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Place of Regional and Traditional Products in Creating the Image of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie koncentruje się na określeniu miejsca i znaczenia produktów regionalnych oraz tradycyjnych w kontekście kształtowania wizerunku regionu. Jako przypadek szczególny w tym obszarze tematycznym przeanalizowano sytuację w regionie dolnośląskim. W opracowaniu wskazano, że istnieje wzajemne powiązanie i oddziaływanie pomiędzy produktami regionalnymi i tradycyjnymi a wizerunkiem regionu, z którego pochodzą. Analizując sytuację na Dolnym Śląsku, można wyciągnąć wniosek, że istnieje tam duŜa możliwość wzrostu znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu. Obecnie potencjał ten jest słabo zagospodarowany, a liczba produktów formalnie zaliczana do tradycyjnych jest relatywnie niewielka w stosunku do innych województw. W związku z tym wskazane jest podejmowanie działań aktywizujących lokalne środowiska i promujących rozwój rynku produktów regionalnych, co w efekcie powinno także przyczynić się do uatrakcyjnienia wizerunku regionu dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study focuses on identifying the location and importance of regional and traditional products in the context of shaping the image of the region. As a special case under this theme examines the situation in the province (voivodeship) of Lower Silesia. The study indicated that there is a mutual relationship and interaction between regional and traditional products and the image of the region they come from. Analyzing the situation in Lower Silesia, it can be concluded that there is a strong possibility of growing importance of regional and traditional products in shaping the image of the region. At the moment this potential is poorly developed, a number of products formally belongs to traditional is relatively small compared to other Polish regions. Therefore, it is advisable to take actions to activate the local environment and promoting the development of the regional products market. As a result, it should also help to enhance the attractiveness of the image of the Lower Silesia region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 92-157.
 • E. Seebold, Entymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache. Berlin-New York 1989, s. 22.
 • M. Greta, T. Kostrzewska-Zielińska, J. Otto, Region w integracji w aspekcie wyzwań Strategii Lizbońskiej, w: Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, red. M. Lisiecki, H. Ponikowski. Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 89-90.
 • J. Damrosz, Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne). Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1987, s. 22.
 • J. Labasse, Europe des regions. Flammarion, Paris 1991, s. 33.
 • M. Radwan, Zasada pomocniczości w polityce regionalnej EWG. "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 9, s.22.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański. Centrum Badań i Studiów Francuskich Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 36.
 • M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 18.
 • A. Szromnik, Strategia pozycjonowania miast i regionów - wybrane problemy przygotowania i realizacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 426.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 134.
 • Ph. Kotler, D. H. Haider, I. Rein, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia, red. M. Gąsiorowski, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 4.
 • M. Gąsiorowski, Produkty lokalne, tradycyjne, regionalne, "Biuletyn FAOW" 2007, nr 3, s. 5.
 • L. Rak, Produkty tradycyjne i regionalne - przegląd aktów prawnych regulujących ochronę i produkcję cz. II. "Ekonatura" 2008, nr 3, s. 20.
 • M. Zdon-Korzeniowska, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 8.
 • B. Bilska, Konkurencyjność produktów regionalnych i tradycyjnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom X, Zeszyt 4, 2008, s. 20.
 • M. Gąsiorowski, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, "Agro-Smak" 2006, nr 2, s. 4.
 • M. Kupracz, Z problematyki Ŝywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (30), 2007, s. 103.
 • A. Borkowska, Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku Ŝywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VIII, z. 3, 2006, s. 20.
 • M. Kupracz, Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4 (30), 2007, s. 103.
 • B. Piechowicz, Regionalne smakołyki. "Twój Doradca. Rolniczy Rynek" 2009, nr 9, s. 16.
 • C. Naumowicz, Trzy lata działania ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Czy naprawdę pod nadzorem. "Agro Trendy" 2008, nr 1(82), s. 30.
 • U. Tetwejer, System ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 5, 2009, s. 321-322.
 • A. Lewandowska, Produkty regionalne i tradycyjne - system ochrony i promocji Ŝywności wysokiej jakości, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce" 2007, nr 10 (70), s. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171263975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.