PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (CD) | 115--122
Tytuł artykułu

Zmiany poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce w perspektywie ostatniego półwiecza

Warianty tytułu
Changes in the Level of Education of the Agricultural Population in Poland in the Last Half-Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potrzeba zmian związanych z modernizacją w polskim rolnictwem i poszukiwanie środków mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich związana jest także z poprawą edukacji. Tylko dobrze wykształceni ludzie mogą skutecznie podejmować działania pozwalające na poprawę jakości ich życia. Poziom edukacji ludności wiejskiej systematycznie wzrasta, jednak wciąż możemy zauważyć występujące dysproporcje między ludnością wiejską a miejską, na korzyść tych drugich. Dlatego niezwykle istotne staję się, aby wyrównać szanse między nimi. Wykształceni rolnicy są bardziej przedsiębiorczy i otwarci na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Zauważyć to można przede wszystkim w działalność inwestycyjnej, która przyczynić się może do dalszego rozwoju działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes an importance of the rural population's education for the development of the country and rural areas. The need for modernization change in the Polish agriculture and the quest for measures designed to improve the social and economic conditions of the country-dwellers are connected with their education enhancement. Only well-educated people can take efficient actions in any sphere where many factors are involved. The quality of rural population resources increases consistently, but it is still low as compare to its level among the urban people. It is why any measures are required to be taken to smooth the odds between rural and urban people. The studies indicated close relations between the quality of human capital and the effect of agricultural management. The highly educated farmers are more venturesome and open to the market. It is observed especially in such areas as investment activity and marketable farm production. The analysis of agricultural labor resources carried out on the data of the General Agricultural Census revealed diversified attitudes of farmers towards the market changes depending on an education of manager of a farm. The activity of farmers with secondary or high education is more intense and successful. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
115--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • B.M. Wawrzyniak, B. Wojtasik, Kategoria poziomu wykształcenia jako wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, [w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, AE, Wrocław 2001, s. 34-35.
 • G. Ricardo, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957, s. 8-9.
 • G. Mosiej, Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej, Wspólnoty Europejskie 2001, nr 7-8, s. 33-37.
 • Z. Narski, Ekonomia rozwoju. Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Suspens, Toruń 2001, s. 327.
 • T. Miś, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa, UR, Rzeszów 2010, s. 123.
 • J. Wilkin, Bariery edukacyjne i informatyczne, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa 1998, s. 67-68.
 • M. Kłodziński, Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa 2005, s. 43.
 • B. Klepacki, Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, Roczniki SERiA, nr 1, Poznań 2007, s. 177.
 • R.S. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWE, Warszawa 1993, s. 19.
 • B. Liberda, T. Tokarski, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, s. 56.
 • Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 10.01.2003, Warszawa 2003.
 • H. Domański, Merytokracja i hierarchia dochodów w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999, nr 5-6, s. 3.
 • J.A. Majcherek, Czynniki społecznego statusu i rozwarstwienia a polityka społeczna, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7, s. 1-4.
 • P. Prus, B.M. Wawrzyniak, Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, Roczniki Naukowe, SERiA, Tom XIII, Zeszyt 2, 2011, s. 23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.