PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 97 Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 1, Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości | 313--324
Tytuł artykułu

Proces globalizacji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Process of Globalization and Foreign Direct Investment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja z jej ujemnymi i dodatnimi stronami jest faktem. Jednym z jej procesów we współczesnej gospodarce jest mobilność kapitału w różnej formie, między innymi BIZ. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i technologie sprowadzane z zagranicy mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego krajów goszczących zagraniczny kapitał, zarówno dzięki działalności filii zagranicznych, jak i stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw rodzimych. Efekty związane z napływem BIZ i działalnością przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w dużym stopniu zależą od własnych zdolności technologicznych i zdolności do absorpcji nowych rozwiązań przez przedsiębiorstwa kraju goszczącego. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym czynnikiem dynamizującym innowacje, zważywszy na ograniczone możliwości kapitałowe polskich firm. Często jest to jedyna forma, w jakiej najnowsze technologie mogą się pojawić w naszym kraju. (fragment tekstu)
EN
Globalization contributes to diffusion of technological and innovation development. This is a direct result of the international transfer of scientific and technical thoughts, in which the special role is played by foreign direct investment (FDI). An inflow of FDI makes a host country possible to integrate with the global economic system. Moreover, FDI affects innovativeness of the host country through the transfer of knowledge and capital.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Aggarwal V.K., Dupont C., Współpraca i koordynacja w globalnej ekonomii politycznej, w: J. Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, WUJ, Kraków 2011.
 • Bombińska E., BIZ a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 179, Poznań 2011.
 • Byczkowska M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer nowych technologii, w: K. Meredyk, J. Sikorski, K. Turowski, Innowacyjność polskiej gospodarki, PWSZ, Suwałki 2009.
 • Bojar E., Bis J., Tminda T., Znaczenie BIZ dla rynku pracy województw: lubelskiego oraz podkarpackiego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 • Flejtarski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003.
 • Freitag-Mika E., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2009.
 • Golejewska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki, WUG, Gdańsk 2008.
 • Jasińska E., Globalizacja - ewolucja i skutki gospodarcze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 507, Szczecin 2008.
 • Jaworek M., BIZ w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Karaszewska A., Karaszewski W., Spółki z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 • Kempny M., Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
 • Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz 2009.
 • Kulig I., Meandry globalizacji XXI wieku, VIZJA, Warszawa 2010.
 • Kuzel M., Rola BIZ w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Lubbe A., Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej, w: A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa 2010.
 • Macias J., Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacjai lokalna wrażliwość, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9.
 • Macias J., Strategie przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 1.
 • Megier M., Globalizacja biedy czy globalizacja dostatku?, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010.
 • Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, WWSE, Warszawa 2003.
 • M. Mielus, Dylematy globalizacji w XXI wieku, w: D. Fatuła, Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym, WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2009.
 • Orłowska R., Żołądkiewicz K., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.
 • Ostrowska B., Globalizacja światowej gospodarki a trendy we współczesnej turystyce, w: M. Lasoń, Gospodarka światowa w dobie globalizacji, KTE, Kraków 2011.
 • Popławski M., Skutki napływu BIZ na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Rosa J., Rola G-20 w procesach globalizacji ekonomicznej, w: S.I. Bukowski, Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Sawicka J., Polityka państwa w zakresie BIZ w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 507, Szczecin 2008.
 • Solorz M., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, WUŚ, Katowice 2006.
 • Soszka-Ogrodnik K., Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokiej technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w UE, CeDeWu Warszawa 2008.
 • Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Wawrzyniak D., Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.