PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 299--313
Tytuł artykułu

Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie działań samorządowych Gdyni

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating of the Image of the City on the Example of Self-Government Actions of Gdynia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wizerunek miasta staje się jednym z istotnych elementów polityki lokalnej. Świadome i konsekwentne budowanie wizerunku pozwala na zwiększenie konkurencyjności, przyciąganie inwestorów, turystów, daje zadowolenie mieszkańcom. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie możliwości wykorzystania różnych narzędzi marketingowych w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie Gdyni. Kształtowanie wizerunku to proces długotrwały, dynamiczny, w którym wykorzystuje się wiele narzędzi marketingowych. W procesie budowy wizerunku pojawiają się różne sprzyjające i niesprzyjające uwarunkowania, które ściśle związane są z sytuacją gospodarczą, możliwościami inwestycyjnymi czy współpracą samorządu z otoczeniem. Gdynia jest przykładem miasta, które od wielu lat prowadzi ukierunkowaną politykę wizerunkową. Ważnym atutem tego ośrodka jest stałość władz i konsekwentna realizacja strategii, co sprzyja osiąganiu celów długookresowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The image of the city is becoming one of crucial elements of the local politics. Deliberate consistent building the image allows for increasing the competitiveness, is attracting investors, of tourists, is giving satisfaction to residents. The purpose of the paper is presenting the possibility of using various marketing tools in creating the city image on the example of Gdynia. Creating the image is a long term, dynamic process, which uses a lot of marketing tools. In the process of creating the image there appear various favorable and unfavorable conditions, which are closely associated with the economic situation, investment opportunities and local government cooperation with the environment. Gdynia is an example of a city that has been carried out a policy oriented on image for many years. An important advantage of the city government is a constant and consistent implementation of the strategy, which contributes to achieving the long term objectives.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 22.
 • T. Domański, Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 22.
 • M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 108.
 • S. Kauf, Wizerunek regionu jako narzędzie kształtowania lojalności beneficjentów, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 492.
 • B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 45.
 • A. Sznajder, Sztuka promocji, Business Press, Warszawa 1993, s. 71.
 • E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta - od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 124.
 • A. Łuczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski PAN, KPZK, Warszawa 2002, s. 203.
 • Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 923.
 • Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. Haider, Marketing Places Europe - How to attract investment,industry, and tourism to cities, states and nations in Europe, Financial Times - Prentice Hall, London 1999, s. 184.
 • B. Kolb, Tourism Marketing Cities & Towns, Butterworth Heinemann 2006, s. 267.
 • J. Olszewska, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy, "Marketing i Rynek" 2000, nr 11, s. 17.
 • E. Wiśniewski, Kreowanie wizerunku miasta jako element marketingu terytorialnego na przykładzie Kołobrzegu, "Firma i Rynek" 2000, nr 4 (17), s. 26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.