PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 317--330
Tytuł artykułu

Rola wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miasta

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Events in City Image Creating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz częściej przedmiotem badań naukowych w kontekście ich roli w budowaniu konkurencyjności obszaru i kształtowaniu jego wizerunku są wydarzenia. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury dotyczącej wydarzeń oraz wizerunku miejsca dla potrzeb wyjaśnienia ich istoty i relacji między nimi. Określono również cel utylitarny związany z oceną wpływu wydarzeń na kształtowanie wizerunku miejsca w percepcji odbiorców i uczestników tychże wydarzeń na przykładzie Wrocławia. W procesie rozwiązania problemu badawczego zastosowano metodę analizy krytycznej, studium przypadku oraz badania ankietowe. Badania wykazały, że istnieje związek między wydarzeniami a wizerunkiem. Ponadto okazało się, że powszechne przekonanie o wyłącznie pozytywnym oddziaływaniu wydarzeń na wizerunek miasta nie znajduje potwierdzenia w praktyce.(abstrakt oryginalny)
EN
Events, more and more frequently, become the subject matter of research in the context of their role in building competitive advantage of a certain area and creating its image. The study presents the review of literature related to events and a location image in order to explain their core concept as well as relations between them. The utilitarian goal, referring to the assessment of events influencing a location image shaping in the perception of addressees, based on the example of Wrocław, was also defined. Critical analysis method, case study and surveys were applied in the process of solving the research problem. The conducted analysis indicates an occurring relation between events and an image. Additionally, it was observed that the widespread belief about only positive influence of events on a city image is not confirmed in practice.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • B.J. Pine, J.H. Gilmore, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston 1999, s. 30.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 133, Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN, Warszawa 2006, s. 168-171.
 • D.E. Jaremen, Image regionu turystycznego i instrumenty jego kreowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 735, Wrocław 1996, s. 79-89.
 • S. Baloglu, K.W. McClearly, A model of destination mage formation, "Annals of Tourism Research" 1999, Vol. 26, No. 4, s. 868-897.
 • W.C. Gartner, Image Formation Process, in: Communication and Channel Systems in Tourism Management, eds. M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York 1993, s. 196.
 • P.C. Fakeye, J.L. Crompton, Image differences between prospective, first time and repeat visit, "Journal of Travel Research" 1991, Vol. 30, No 2, s. 10-16.
 • W.C. Gartner, J. Shen, The Impact of Tiananmen Square on China's tourism image, "Journal of Travel Research" 1992, Vol. 31, No. 2, s. 47-52.
 • W.S. Roehl, Travel agent attitudes toward China after Tiananmen Square, "Journal of Travel Research" 1990, Vol. 29, No. 2, s. 16-22.
 • M. Florek, T. Breitbarth, F. Conejo, Mega Events and Host Country Image: The Case of the 2006 FIFA World Cup, ANZMAC 2007, 3-5.12.2007, Dunedin, New Zeland (conference paper).
 • E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 150.
 • G. McCartney, The impact of the 50th Macao Grand Prix on Macao's Destination Image, "International Journal of Event Management Research" 2005, Vol. 1, No. 1, s. 46-65.
 • M. Kozak, Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 1, s. 48-68.
 • Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.