PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (20) | 57--76
Tytuł artykułu

Samoocena systemu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Porównanie metody "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego" i "Wspólnej Metody Oceny CAF"

Warianty tytułu
Self-assessment Management System in Local Government Units. Comparison of "Institutional Development Planning (PRI)" and "The Common Assessment Framework (CAF)"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi porównanie dwóch najbardziej popularnych w Polsce metod samooceny systemu zarządzania jakością stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ("Wspólnej Metody Oceny CAF 2006" - model CAF i "Planowania Rozwoju Instytucjonalnego"- metoda PRI). Wprowadzenie do artykułu poświęcone jest genezie zjawiska doskonalenia jakości zarządzania w administracji oraz historii rozwoju obu omawianych metod. W dalszej części dokonana została analiza porównawcza obu omawianych metod z uwzględnieniem takich kryteriów, jak: konstrukcja procesu samooceny, struktura kryteriów samooceny, koszty wdrożenia metody, w tym czas niezbędny do przeprowadzenia samooceny, oddziaływania na organizację, czynniki wpływające na możliwość wdrożenia wybranej metody w jednostkach samorządu terytorialnego. Podsumowanie artykułu stanowi konkluzja nt. możliwości wykorzystania metod przez jednostki samorządu terytorialnego. Część ta zawiera informacje mające na celu ułatwienie przedstawicielom JST dokonania świadomego wyboru metody wdrożenia. Informacje te zostały przedstawione w sposób syntetyczny. Obie metody są porównane pod kątem czynników je różniących: społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is a comparison of the two most popular methods of self-esteem in Poland the quality management system used by local government units ("Common Assessment Framework CAF 2006" - CAF model, "Institutional Development Planning" - a method PRI). The introduction to the article is devoted to the origins of the phenomenon of improving the quality of administration and management in the history of both these methods. Later in this article was made comparative analysis of both these methods against criteria such as: self-construction process, the structure of the criteria for self-assessment, the costs of implementing this method in the time required to carry out self-assessment, the impact on the organization, factors affecting the possibility of implementing the chosen method of JST. Article Summary of conclusion about the possibility of using the methods by local government units. This section contains information to facilitate informed choices representatives of local government units to implement the method. This information is presented in a synthetic manner. Both methods were compared in this section in terms of social, economic, organizational and technical two different methods. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Badanie ewaluacyjne wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Raport końcowy (2010). Warszawa: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Bober J., Zawicki M. (2010a). Analiza instytucjonalna gminy. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Bober J., Zawicki M. (2010b). Analiza instytucjonalna powiatu. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Bober J. (red.) (2010). Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Bober J. (red.) (2011). Rozwój instytucjonalny samorządów małopolskich - wyniki badań. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Bugdol M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 • Europejska Fundacja ds. Zarządzania Jakością: www.efqm.org [dostęp: 28.12.2011].
 • Gunning J.P. (2001). Zrozumieć demokrację. Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego. Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania.
 • Kożuch B. (2004). Zarządzanie Publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: PLACET.
 • Odolczyk A. (red.) (2010). Poświadczanie Jakości Zastosowania CAF, przeł. J. Matla. Warszawa: MSWLA.
 • Opolski K., Modzelewski P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
 • Planowanie rozwoju instytucjonalnego, strona www projektu "Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach": www.pri.msap.pl [dostęp: 23.12.2011].
 • Przewodnik CAF po CAF-ie (2009). Poznań: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Przewodnik po samoocenie według metody CAF 2006. Raport dotyczący badania użyteczności i satysfakcji z wprowadzenia metody CAF 2006 w jednostkach samorządu terytorialnego. (2010). Warszawa: MSWiA.
 • Raport końcowy. Wdrożenie metody CAF2006 w 50 urzędach administracji rządowej (2009). Poznań: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • "Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia" (2011). Gazeta Samorządu i Administracji, nr 24,15.12.2011.
 • Skierniewski T. (2008). Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2009). Raport końcowy w ramach projektu pt. "Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej". Kutno: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Wspólna Metoda Oceny (CAF). Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę (2011). Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Zalewski A. (red.) (2005). Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: SGH.
 • Zawicki M. (red.) (2011). Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Zbiór dobrych praktyk. Wdrożenie metody CAF 2006 w 20 urzędach administracji rządowej (2009). Poznań: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Ziółkowski M. (2005). "Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie", w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: SGH.
 • http:// administracja. mac.gov.pl/portal/ adm/148/ CAF.html, Projekt CAF [dostęp: 20.12.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.