PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2-3 (24-25) | 19--33
Tytuł artykułu

Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny

Warianty tytułu
Institutions, Knowledge, Action, and Institutional Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie uporządkowanej koncepcji instytucji z perspektywy socjologii analitycznej w kontekście pytania o to, co decyduje o przewagach konkurencyjnych poszczególnych krajów, o "bogactwie i nędzy narodów". Po wskazaniu na instytucje jako kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego dokonano przeglądu aktualnych stanowisk odnoście do zakresu znaczeniowego pojęcia instytucji. Jednym z rozważanych dylematów jest to, czy organizacje należy traktować jako specjalny przypadek instytucji. Kolejnym przedmiotem analizy jest działanie, które jest aktywnością celową jednostek opartą na posiadanej przez nie wiedzy. W artykule został także przedstawiony związek między tak rozumianym działaniem a instytucjami pojmowanymi jako repozytoria wiedzy społecznej o klasach sytuacji i związanych z nimi programach działania. W tym kontekście dyskutowane jest zagadnienie racjonalności działań ludzkich. Artykuł kończy wprowadzenie pojęcia "kapitał instytucjonalny", które lokuje instytucje w perspektywie analizy ich wpływu na produktywność zasobów a w konsekwencji na konkurencyjność i bogactwo narodów. W zakończeniu autor konstatuje odwrócenie się socjologii w ostatnich latach od badania instytucji i wzrost znaczenia ich analizy w ekonomii oraz istnienie wielu wciąż niezbadanych kwestii w tym obszarze badań społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present a systematic concept of institutions from the point of view of analytical sociology. The concept is introduced in order to find the decisive factor determining the competitive advantage of certain countries, the "wealth and poverty of nations". The author considers institutions as a key factor for economic development. He begins with an overview of current approaches to the semantic range of the notion of institution. One of the dilemmas in this discussion is whether or not organizations should be treated as a special type of institutions. The next topic of analysis is human action, which is a purposeful activity of individuals based on their knowledge. The article demonstrates the relation between such activity and institutions understood as repositories of social knowledge regarding groups of situations and action programmes related to them. In the final part of the article, the notion of "institutional capital" is introduced; consequently, the institutions are analyzed from the point of view of their influence on the productivity of resources and on the competitiveness and prosperity of nations. In the conclusions, the author notes that sociology moves away from analyses of institutions, and that the institutional approach becomes increasingly important in economics. He points out the many unexplored issues in this area of social research. (original abstract)
Rocznik
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Acemoglu D. (2008). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press.
 • Bellinger G. (2004). Knowledge Management -Emerging Perspectives, http://www.systems-thinking.org/kmgmt/krngmt.htm [dostęp: 6.11.2013].
 • Berger P.L., Luckmann T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości, przekł. J. Niżnik. Warszawa: PIW.
 • Boudon R. (2009). Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej, przekł. K. Kowalski. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".
 • Coriat B., Dosi G. (2002). "The institutional embeddedness of economic change: an appraisal of the 'evolutionary' and 'regulationist' research programmes", w: G.M. Hodgson (red.), A modern Reader in Institutional and Evolutionary Economics: Key Concepts. Cheltenham-Northampton MA: Edward Elgar.
 • Crawford S.E.S., Ostrom E. (1995). "A grammar of institutions", American Political Science Review, t. 89, nr 3, s. 582-600.
 • Crozier M., Friedberg E. (1982). Człowiek i system: ograniczenia działania zespołowego, przekł. K. Bolesta-Kukułka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gerloff W. (1952). Geld und Gesellschaft. Versuch einer gesellschaftlichen Theorie des Geldes. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag.
 • Greif A. (2006). Institutions and the Path to the Modern Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hayek FA. von (1986). Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Eine neue Darstellung der liberalen Prinzipien der Gerechtigkeit und der politischen Ökonomie. Band 1: Regeln und Ordnung. (wyd. 2). Landsberg: Verlag Moderne Insustrie.
 • Hayek FA. von (1989). "The pretence of knowledge", The American Economic Review, t. 79, nr 6, s. 3-7.
 • Hayek, FA. (1998). Indywidualizm i porządek ekonomiczny, przekł. G. Łuczkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Hayek FA. (2004). Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, przekł. M. i T. Kunińscy. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 • Hodgson G. (2006). "What are institutions?", Journal of Economic Issues, t. 40, nr 1,1-24.
 • Koo B.Y. (1982). New Forms of Foreign Investment in Korea. Korea Development Institute Working Paper 82-02.
 • Landes D.A. (2007). Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przekł. H. Jankowska. Warszawa: Muza.
 • Menger C. (1985). Investigations into the Method of the Social Sciences. New York-London: New York University Press.
 • Merton R.K. (1982). "Teorie socjologiczne średniego zasięgu", w: Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przekł. E.T. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, J.J. Wiatr. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mises L. von (2007). Ludzkie działanie, przekł. W. Falkowski. Warszawa: Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa.
 • North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 • Olson M. (2000). "Big bills left on the sidewalk: Why some nations are rich, and others poor", w: W.M. Olson, S. Kähkönen (red.), A Not-so-dismal Science. Oxford: Oxford University Press.
 • Ostrom E. (1990). Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ostrom E., Gardner R., Walker J. (1994). Rules, Games, and Common-pool Resources. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Popper K.R. (1984). "Epistemologia bez podmiotu poznającego", Literatura na Świecie, nr 12(161).
 • Shinohara S., Pegio Gunji Y. (2001). "Emergence and collapse of money through reciprocity", Applied Mathematics and Computation, 1.117, nr 2, s. 131-150.
 • Simmel G. (1997). Filozofia pieniądza, przekł. A. Przyłębski. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Smith A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przekł. A. Prejbisz i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ubogu F.U. (2001). Knowledge Management for Decision Making: Tools, Institutions and Paradigms. Proceedings of Second Meeting of Committee on Development Information (COMI) 2011, http://repository.uneca.org/codist/sites/default/file/Knowledge%20management%20for%20decision%20mak-ing%20tools ,%20institutions%20and%20par adigms. pdf [dostęp: 26.01.2014].
 • Yasutomi A. (1995). "The emergence and collapse of money", Phisica D, t. 82, nr 1-2, s. 180-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.