PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 23 | 371--383
Tytuł artykułu

Zmiany w koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej miast - zakres i uwarunkowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Concept of Cities Integrated Marketing Communication - Scope and Characteristics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu poruszono kwestie związane ze specyfiką komunikacji marketingowej wykorzystywanej w marketingu terytorialnym. Punktem wyjścia rozważań było założenie, że na działania z zakresu komunikacji marketingowej składa się budowanie tożsamości jednostki terytorialnej przekładającej się na jej określony wizerunek, promocja mix oraz marketing szeptany, przekaz ustny i spotkania nieformalne. W artykule zwrócono szczególną uwagę na konieczność integracji działań w obrębie promocji mix na czterech poziomach (elementów składowych, środków promocji, form działań promocyjnych oraz treści i wyglądu komunikatów promocyjnych) oraz przedstawiono przykład zintegrowanego podejścia do promocji mix w ramach działań Urzędu Miasta Częstochowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the specific character of marketing communications in territorial marketing, based on the assumption that marketing communications used by territorial units embrace the wide range of activities, including creating territorial unit's identity transferring into its future image, promotion mix and buzz marketing, word-of-mouth communication and informal meetings. Moreover the study pays attention to the necessity of integrating marketing communications on four stages (its components, means, forms and contents of promotion matters) and presents the example of integrated approach to promotion mix within activities of Częstochowa Municipal Office.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Marketing   City  
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • K. Łazorko, Subrodukt rekreacyjno-sportowy w marketingu miejsc, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 367-368.
 • A. Smalec, Komunikacja marketingowa podstawą skutecznego partnerstwa w regionach, w: Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych, red. W. Rudolf, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2010, s. 143.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 207.
 • B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 45.
 • K. Łazorko, Wybrane aspekty komunikacji samorządu terytorialnego z otoczeniem na przykładzie miasta Częstochowa, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, t. 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 33-39.
 • A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 230.
 • A. Knapik, Składniki promocji mix oraz ich integracja, w: Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 162.
 • B. Rozwadowska, Public relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2002, s. 193.
 • B. Tarczydło, Kształtowanie toŜsamości wizualnej przedsiębiorstwa, w: Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce, red. H. Przybylski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 154-155.
 • Materiały konferencyjne agencji Pleon, konferencja "PR w biznesie", Warszawa, 21-22 kwietnia 2007 r.
 • E. Glińska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek miasta - od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 30.
 • E. Wiśniewski, Kreowanie wizerunku miasta jako element marketingu terytorialnego na przykładzie Kołobrzegu, "Firma i Rynek" 2000, nr 4 (17), s. 26.
 • A. Niedzielska, Public relations w działalności jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2011, tom IV, nr 2, s. 45-46.
 • A. Niedzielska, Zintegrowana komunikacja marketingowa w działalności jednostek terytorialnych, w: Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, red. K. Łazorko, A. Niedzielska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 55-59.
 • M. Gębarowski, Niestandardowe działania promocyjne polskich jednostek terytorialnych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" 2011, tom IV, nr 2, s. 55-59.
 • H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing - uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 209.
 • S. Makarski, W. Kuźniar, Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.