PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 62--71
Tytuł artykułu

Rola ewaluacji w dystrybucji środków pomocowych z Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Role of Evaluation in the Distribution of EU Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wyjaśniono istotę i znaczenie badań ewaluacyjnych w zarządzaniu funduszami europejskimi. Liczne analizy badań wskazują, iż polskie ewaluacje, pomimo trudności, jakie pojawiły się na początku, dostarczają użytecznej wiedzy na temat prowadzonych interwencji publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich. Wiedza ta jest zorientowana na bieżący okres programowania i odnajduje zastosowanie głównie w korygowaniu bieżących działań, procesów, mechanizmów w kierunku usprawniania absorpcji środków finansowych z UE.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper explains the essence and importance of the evaluation with respect to the management of EU funds. Recent research indicates that Polish evaluations, despite the difficulties that have arisen at the beginning, provide useful knowledge about the issue of interventions co-financed from EU funds. This knowledge is focused on the recent programming period and it is mainly used in correcting current activities, processes, mechanisms in order to improve the absorption of EU funds.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Bienias S., Lewandowska I., Evaluation Systems in the Visegrad Member States, MRR, Warszawa 2009.
 • EGO s.c., Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006, MRR, Warszawa 2010.
 • European Commission, Evaluating EU activities - A practical guide for the Commission services, DG-BUDGET, Office for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • European Commission, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During The Programming Period, The New Programming Period 2007-2013, Working Document No. 5, Brussels 2006.
 • European Commission, Project Cycle Management Guidelines, Aid Delivery Methods, Vol. 1, Brussels 2004.
 • Ferry M., Olejniczak K., Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce, Sprawne Państwo Program Ernst&Young, Warszawa 2008.
 • Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OECD, 2002.
 • Korporowicz L., Współczesne koncepcje ewaluacji w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym - teoria i praktyka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009.
 • Kubera P., Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • OECD, Glossary of statistical terms, 2007, s. 270, http://stats.oecd.org/glossary/download.asp, (dostęp: 22.02.2013).
 • Olejniczak K., Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem, red. J. Górniak, S. Mazur, MRR, Warszawa 2012.
 • Olejniczak K., Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post, [w:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, PARP, Warszawa 2007.
 • Regional Policy - Inforegio, Evalsed: The resource for the evaluation of socio-economic development, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.htm (dostęp: 22.02.2013).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L Nr 210/2006.
 • Szałaj M., Ewaluacja polityk publicznych - informacja, inspiracja, odpowiedzialność społeczna, [w:] Badania ewaluacyjne - Po co? Budowa przyszłości i regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2011
 • White Paper on European Governance, Work area no 2, Report of the Working Goup 2b: Evaluation and Transparency, 2001.
 • Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 • Żuber P., Bienias S., System ewaluacji w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość, [w:] Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Śledzion, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.