PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (21) | 43--55
Tytuł artykułu

Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy

Autorzy
Warianty tytułu
Direct Spatial Development Tools at the Local Level vs. the Economic Development as a Research Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie - w oparciu o studia przypadków - gospodarczych konsekwencji stosowania przez organy gmin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zaproponowanie możliwej do przyjęcia metodologii badawczej w tym zakresie. W szczególności podjęto próbę zweryfikowania, czy wybrana w poszczególnych gminach koncepcja zarządzania przestrzenią wpływa w stopniu znaczącym na rozwój gospodarczy danej gminy, a zwłaszcza na liczbę zlokalizowanych na jej obszarze podmiotów gospodarczych. Zweryfikowano m.in. liczbę wydawanych decyzji lokalizacyjnych przypadających w poszczególnych gminach na tysiąc mieszkańców, liczbę odmów ustalenia warunków zabudowy oraz uchwalonych w gminach planów miejscowych, korzystnych dla rozwoju przedsiębiorczości w skali lokalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to determine, on the basis of case studies, the economic consequences of the application by the local municipal authorities of spatial development plans and of documents concerning the conditions for construction and land management. In particular, the author attempts to verify whether the space management concept adopted in various municipalities had an impact on their economic development, especially the number of businesses in the area. For each municipality, the author describes the number of location decisions per one thousand inhabitants; the number of documents concerning the conditions for construction and land management which were rejected; as well as the number of local plans in the municipalities that encourage the development of entrepreneurship at a local scale. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Fogel P. (2012). "Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach", Biuletyn KPZK PAN, z. 250.
 • Gawroński H (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Kuźnik F. (2012). "Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych", Studia KPZK PAN, t. CXLIII.
 • Kwaśniak P. (2008). Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Laszuk M., Paciorkiewicz Z. (2011). "Czynniki i bariery przedsiębiorczości w gospodarce regionalnej i lokalnej", w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Małysa-Sulińska K. (2008). Normy kształtujące ład przestrzenny. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 • Markowski T. (2011). "Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem w: T. Markowski, P. Zuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIV.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyc nictwo Naukowe PWN.
 • Ney B. (2012). "Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprąy" w: A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXLII.
 • Nowak M. (2012a). Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią. Warszawa: CeDeWu.
 • Nowak M. (2012b). "Decyzje o warunkach budowy jako instrument zarządzania przestnnnego w podmiejskich gminach przygranicznych", Samorząd terytorialny, nr 10.
 • Nowak M. (2012c). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Warsz C.H.Beck.
 • Nowak M., Mickiewicz P. (2012). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Warsz CeDeWu.
 • Parysek J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Parysek J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pasieczny J. (2008). Profile gmin w Polsce - zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 • Saar M. (2011 ).Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. Warszawa: CeDeWu.
 • Skotarczak T., Nowak M. (2012). "Podstawowe instrumenty i uwarunkowania zarządzania przestrzenią w Polsce", w: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta. Warsz CeDeWu.
 • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki", żaląc do Uchwały Rady Gminy Suwałki nr XVII/17 z dnia 12 września 2008 r.
 • "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz", łącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXI1/373/2001 z 30 listopada 2005 r.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M.(2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Warszawa: C.H. Beck.
 • Śleszyński P., Solon J. (2010). "Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach", Studia KPZK PAN, t. CXXX.
 • Wojciechowski E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
 • Ziobrowski Z. (2010). "Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy", Biuletyn KPZK PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264603

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.