PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 | 189--204
Tytuł artykułu

Zarządzanie podatkami w procesie inkorporacji transgranicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Management in Cross-Border Mergers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza skutków podatkowych połączenia przez inkorporację w świetle wewnętrznych krajowych oraz międzynarodowych regulacji podatkowych, a następnie wskazanie "potencjału" optymalizacyjnego. Planowanie podatkowe może być skuteczne tylko pod warunkiem, że jest oparte na gruntownej znajomości przepisów podatkowych. Nie stanowią optymalizacji bezprawne próby uchylania się od płacenia podatków. Analiza zostanie dokonana z perspektywy przedsiębiorcy będącego spółką kapitałową mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, przy czym w procesie połączenia uczestniczy - jako spółka przejmująca - przedsiębiorca będący rezydentem innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
Tax management is one of the essential aspects of mergers. Mergers of companies that are residents of different Member States are not hampered by disadvantages arising from tax provisions; this applies to income-, capital-, as well as to value added taxation. With respect to mergers, the tax rules are neutral and allow the deferral of the taxation of the capital gains relating to the assets transferred until their actual disposal. When planning a cross-border transaction it is especially necessary to take into consideration the legal form and place of residence of the participating entities, business justification of the transaction, losses of the transferring company and the percentage of a holding in the capital of the company being taken over. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Frąckowiak W., Lewandowski M., Istota i motywy fuzji i przejęć, [w:] Fuzje i przejęcia, red. W. Frąckowiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Jamroży M., Opodatkowanie spółki osobowej, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Kohutek K., Komentarz do ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych w zakresie zmian do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX/el. 2008.
 • Kudert S., Jamroży M., Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
 • Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, red. Litwińczuk H., Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009.
 • Skrodzki A., Skutki podatkowe w zakresie VAT przy połączeniu spółek kapitałowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2004, nr 1.
 • Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szlęzak-Matusiewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Thom N., Zaugg R., Konzeptionen und neuere Tendenzen der Personal- und Organisationsentwicklung, [w:] Handbuch Personal-Management. Zukunftsorientierte Personalarbeit, red. J. Berthel, H. Groenewald, Landsberg/Lech 1995 (19. Nachlieferung).
 • Wyrok ETS z dnia 13 grudnia 2005 r., C-411/03, sprawa Sevic Systems AG.
 • Wyrok ETS z dnia 28 lutego 2008 r., C-293/06, sprawa Deutsche Shell.
 • Wyrok ETS z dnia 15 maja 2008 r., C-414/06, sprawa Lidl Belgium GmbH Co. KG.
 • Wyrok ETS z dnia 20 maja 2010 r., C-352/08, sprawa Modehuis A. Zwijnenburg B.V.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2008 r., III SA/Wa 263/08.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r., SA/Wa 583/10.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 lutego 2011 r., I SA/Rz 845/10.
 • Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz L 225 z 20.08.1990r.
 • Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich, Dz.Urz. L 58 z 04.03.2005.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r., Dz.Urz. L 310 z 25.11.2005.
 • Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz.Urz. UE L 46 z 21.02. 2008.
 • Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, Dz.Urz. L. 310 z 25.11.2009.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. DzU z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn. DzU z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. DzU z 2007 r., Nr 68, poz. 450 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU z 2004 r., Nr 54, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, DzU z 2008 r., Nr 86, poz. 524
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2008r., IP-PB3-423-901/08-2/ER.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r., IPPP3/443-820/09-4/MPe
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r., IPPB2/436-440/10-2/MZ.
 • Komunikat Komisji Rady Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego z dnia 19 grudnia 2006 r. - Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach trans granicznych, EUR-Lex - 52006DC0824 - PL.
 • OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed Version, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.