PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 33, t.2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 | 23--36
Tytuł artykułu

Innowacje w odniesieniu do polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation in Environmental Policy in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka ochrony środowiska rozwiniętych krajów Europy koncentruje się na przeciwdziałaniu negatywnym następstwom zmian klimatycznych, a także implementacji mechanizmów redukujących szkodliwe oddziaływanie rozmaitych czynników antropogenicznych. Należy podkreślić, iż w znacznej liczbie przypadków prowadzenie działalności zagrażającej środowisku zostało ograniczone m.in. w wyniku wdrożenia innowacji. W artykule zaprezentowano ogólną koncepcję innowacji uzupełnioną o problematykę innowacji ekologicznych. Ponadto, uwypuklono w nim relacje wzajemne pomiędzy polityką ochrony środowiska a polityką innowacji, których dążeniem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie artykułu opisano politykę innowacji zintegrowaną z ochroną środowiska w UE, a także wyspecyfikowano w ramach Wspólnoty Europejskiej funkcjonujące w tym zakresie programy.(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental policy of the developed European countries is focused on preventing the negative consequences of climate change and implementing the mechanisms for reducing dangerous effects of various anthropogenic factors. It should be noted that a significant number of environmental threatens has been limited as a result of the implementation of innovations. The general concept of innovation and eco-innovation is presented in the paper. Relationship between environmental policy and innovation policy aiming to achieve sustainable development is demonstrated. At the end of the article, the European Union's innovation policy integrated with the environmental policy as well as the main European programs for innovation are indicated. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Anderson D., Clark C., Foxon T., Gross R., Jacobs M., Innovation and the Environment: Challenges & Policy, Options for the UK , Imperial College Centre for Energy Policy and Technology (ICCEPT), London 2001.
 • Competitiveness and Innovation Framework Programme (CPI), http://ec.europa.eu/cip/ eip/eco-innovation/index_en.htm.
 • Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013). Dz. Urz. UE L 412/2006.
 • Eco-innovation, http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/.
 • Europe in Transition: Paving the Way to a G reen Economy through Eco-Innovation. Eco-Innovation Observatory, Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels 2013.
 • European Commission, Sectoral Costs of Environmental Policy, Final report, Executive summary, December 2007.
 • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Technologies and Innovation, COM (2013) 253 final, 2013.
 • Guy K., Innovation and Environmental Policies for Sustainable Development, w: Contributions to a S ix Countries Programme Conference, Innovation Policy and Sustainable Development: Can Innovation Incentives Make a D ifference?, IWT-Vlaanderens, Brussels 2002.
 • Heaton G.R., Policies for Innovation and the Environment: Toward an Arranged Marriage, w: Contributions to a S ix Countries Programme Conference, Innovation Policy and Sustainable Development: Can Innovation Incentives Make a D ifference?, IWT-Vlaanderens, Brussels 2002.
 • Horizon 2020, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm.
 • Kemp R., An Integrated Policy for Innovation for the Environment, w: Contributions to a S ix Countries Programme Conference, Innovation Policy and Sustainable Development: Can Innovation Incentives Make a D ifference?, IWT-Vlaanderens, Brussels 2002, 37-54.
 • OECD, A N ew Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, 2000.
 • OECD, OECD Environmental Performance Reviews: Germany 2012, Environmental innovation, 2012.
 • OECD, Frascati Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 2002.
 • OECD and Eurostat, Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 2005.
 • Ochrona środowiska i ekoinnowacje. Raport końcowy, 2010, http://ksu.parp.gov.pl/res/ doc/badania_eksprtyzy/raport_ochrona_srodowiska_ekoinnowacje.pdf.
 • United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264781

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.