PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 80 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012 | 200--210
Tytuł artykułu

Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich finansowania w 2011 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland and Sources of Their Financing in 2011.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne inwestowanie to nie tylko podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorstwa, ale nawet jego codziennego funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji. Dla całej gospodarki inwestycje przedsiębiorstw to z kolei jeden z elementów koniecznych do utrzymania korzystnej koniunktury gospodarczej. Działalność inwestycyjna, aby miała sens, musi być prowadzona w sposób racjonalny, kiedy nakłady i efekty inwestycji zostaną poprawnie wyodrębnione i oszacowane. Wymaga to dokonywania wielostronnej analizy, która uwzględnia zarówno rachunek efektywności finansowej, jak i ocenę opisową. "Potrzeba oceny opisowej wynika przede wszystkim z niemierzalności niektórych zjawisk związanych z przedsięwzięciem"1. Nieuwzględnienie tychże zjawisk w rachunku efektywności stanowi istotny element ryzyka inwestycyjnego. Wprawdzie "z inwestowaniem nieodłącznie wiąże się ponoszenie ryzyka; przyszłość jest niepewna, przeto przyszłe korzyści mogą wystąpić, ale nie muszą"2. Jednak ponoszenie nadmiernego ryzyka, wynikającego z braku umiejętności oceny efektywności wydaje się nieuzasadnione.(fragment tekstu)
EN
Investments of enterprises, particularly small and medium-sized ones, determine not only the dynamics of their development, but also have a significant influence on the economic development of the whole country. Nowadays, investment activity of enterprises is limited, mainly as a result of unfavourable economic situation. Small and medium-sized enterprises carry out material investments, but at a small scale and the investments are financed mainly from own resources. It is not caused by lack of access to foreign capital, but results from reluctance to run up a debt in the situation of high economic uncertainty. The aim of this paper is to analyze selected aspects of investment activity of small and medium-sized enterprises in Poland in 2011. The conclusions are based on the results of the author's own research.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s.11.
 • K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.
 • B. Mikołajczyk, T. Rynkowski, Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s. 207.
 • I. Hashi, B.A. Krasnigi, Enterpreneurship and SME groth: evidence from advanced and laggard transition economies, "International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research" 2011, Vol. 17, No. 5, s. 458.
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002, s. 20.
 • A. Sosnowska, Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008, s. 15.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010, s. 28, 40.
 • Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych F-01/I-01, NBP, Warszawa 2011, s. 25-26.
 • Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2011, NBP, Warszawa 2011, s. 21-22.
 • Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 28.
 • H. Towarnicka, Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Problemy badawcze, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, t. I, red. H. Henzel, AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 211-216.
 • W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 62; M. Idzik, Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Tworzenie i zarządzanie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Szczecin 2011, s. 93 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.