PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 7 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 1 | 305--319
Tytuł artykułu

Administracyjnoprawne formy ingerencji Europejskich Organów Nadzoru na rynku finansowym Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Administrative and Legal Forms of Interference by the European Regulators in the Financial Market of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem nadzoru nad rynkami finansowymi w gospodarkach rynkowych niezmiennie pozostaje zapewnienie stabilności rynków, bezpieczeństwa obrotu i zaufania uczestników. Nie sposób jednak nie zauważyć faktu, że zmieniają się sfery ingerencji prawodawcy wspólnotowego, co związane jest immanentnie z postępującą integracją. O ile zatem w początkowej fazie funkcjonowania jednolitego rynku podstawowe znaczenie miało wprowadzenie wspólnych standardów dla podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności instytucji finansowych i ujednolicenia norm dotyczących nadzoru w tym zakresie, to obecnie owa zbieżność standardów wymusza coraz większą zbieżność również w procesie stosowania prawa. Niezależnie od powyższego nie sposób nie wspomnieć o tym, że zmiany prawa w coraz większym stopniu uwzględniają wpływ na stabilność nie tyle poszczególnych państw, co całej Wspólnoty. Z uwagi na powyższe coraz większego znaczenia nabierają mechanizmy dyscyplinujące działania uczestników rynku. Mogą one mieć dwojaką naturę: regulacyjną bądź rynkową. Na dyscyplinę rynkową i regulacyjną składają się natomiast dwa procesy: monitorowanie ryzyka działalności pośredników finansowych oraz oddziaływanie na decyzje ich kierownictw. Dyscyplinę rynkową sprawują głównie kapitałodawcy, regulacyjną zaś specjalne organy nadzoru finansowego, a także banki centralne i instytucje gwarantujące depozyty lub wypłacające inwestorom rekompensaty. Konsekwencją powyższych procesów jest zmiana optyki oraz - co wymaga podkreślenia - również mechanizmów działania organów nadzoru. (fragment tekstu)
EN
Financial stability is a precondition for the real economy to provide jobs, credit and growth. The financial crisis exposed important shortcomings in financial supervision, both in particular cases and in relation to the financial system as a whole. The problem is that nationally based supervisory models have lagged behind financial globalisation and the integrated and interconnected reality of European financial markets, in which many financial institutions operate across borders. The crisis exposed shortcomings in the areas of cooperation, coordination, consistent application of Union law and trust between national supervisors. The article deals with the issue of new regulations on supervision over financial markets of the EU as regards interference of administrative law into the financial market of the European Union. In particular the author considers the premises and nature of powers conferred on the new supervision authorities and draws attention to inconsistencies between the provisions of national law and the new UE regulations. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Fedorowicz M., Kompetencje regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie przeciwdziałania kryzysowi finansowemu, [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Fedorowicz M., Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z,red. M. Iwanicz-Drozdow- ska, Narodowy Bank Polski,Warszawa 2009.
 • Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa na integrujących się rynkach finansowych Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwa- nicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010.
 • Kowalak T., Integracja transgraniczna rynku kapitałowego w Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Lehman M., Manger-Nestler C., Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 2010, Nr. 3.
 • Michór A., Administracyjnoprawna ingerencja na rynku finansowym, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Michór A., Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 1.
 • Michór A., Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Nieborak T., Europejski zintegrowany nadzór finansowy - aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Bezpieczeństwo rynku finansowego, red. E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-To- maszewska, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2010.
 • Nieborak T., Nowe podejście do kwestii nadzoru finansowego, "Prawo Bankowe" 2006, nr 5.
 • Piech K., Integracja rynków finansowych a gospodarka i jej wzrost, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • Stanisławiszyn P., Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r., [w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Zalcewicz A., Zmiana struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE, [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Komunikat Komisji z dnia 27 maja 2009 r. - Europejski nadzór finansowy, K0M(2009) 252 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.doPuri- =C0M:2009:0252:FIN:PL:PDF.
 • Raport Grupy de Larosiere'a z 25.02.2009 r., http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_pl.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.