PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2 | 85--97
Tytuł artykułu

Logiki kreowania wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami

Warianty tytułu
Logics of Creating Relationship Value Between Enterprise and Market Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształtowanie relacji opartych na ścisłej współpracy nie zawsze jest korzystne dla każdego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się dwie logiki kreowania wartości relacji, tj. łańcucha wartości oraz sieci wartości. Autor dokonuje analizy logik kreowania wartości stosunków i związanych z tymi logikami rodzajów relacji występujących na płaszczyźnie przedsiębiorstwo - rynkowi interesariusze. Podsumowując, podkreśla, że bardziej uzasadnione jest zdyferencjonowane podejście do zarządzania wartością relacji i stosowanie w zależności od sytuacji logiki łańcucha wartości lub wartości sieci.(abstrakt oryginalny)
EN
Shaping relationships based on a tight co-operation is not always beneficial for each enterprise. Two types of the logics of creating the relationship value are distinguished i.e. the chain value and the network value. The author analyzes the two types of the logics of creating the relationship value and types of relationships between an enterprise and market stakeholders connected to these. In summary the author underlines that a differentiated approach to the relationship value management is more justified and dependent on the situation the application of the logics of the chain value or the network value. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
85--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anderson J., Håkansson H., Johanson J., Dyadic Business Relationships within a Business Network Context, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58, s. 1-15.
 • Bansal H., Irving G., Taylor Sh., The Three - Component Model of Customer Commitment to Service Providers, "Journal of Academy of Marketing Science" 2004, Vol. 32(3), s. 234-250.
 • Bello D., Gilliand D., The Effect of Output Controls, Process Controls, and Flexibility on Export Cannel Performance,"Journal of Marketing" 1997, Vol. 61, s. 22-38.
 • Bilińska-Reformat K. (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2009.
 • Blankenburg Holm D., Eriksson K., Johanson J., Creating Value throught Mutual Commitment to Business Network Relationships, "Strategic Managament Journal" 1999, Vol. 20, s. 467-486.
 • Borys B., Jemison D., Hybrid Arrangemednts as Strategic Alliances: Theoretical Issues in organizational Combinations, "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, s. 234-249.
 • Chen I., Paulray A., Towards the Theory of Supply Chain Management: The Constructs and Measurement, "Journal of Operations Management" 2004, Vol. 22, s. 119-150.
 • Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • Dobiegała-Korona B., Zaufanie klienta, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2(3).
 • Dyer J., Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, s. 543-556.
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, "New Times Magazine", 13.09.1970, [za:] Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2010.
 • Ganesan Sh., Brown S., Mariadoss B., Ho H., Buffering and Amplifying Effects of Relationship Commitment in Business - to - Business Relationship, "Journal of Marketing Research" April 2010, Vol. 47, s. 361-373.
 • Gilliland D., Bello D., Two Sides to Attitutional Commitment: The Effect of Calculative and Loyalty Commitment on Enforcement Mechanisms in Distribution Channels, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2002, Vol. 30(1), s. 24-43.
 • Gohsh M., John G., Governance Value Analysis and Marketing Strategy, "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63, Special Issue, s. 131-145.
 • Gulati R., Singh H., The Architecture of Cooperation: Managing Coordination Costs and Appropriation Concerns in Strategic Alliances, "Administrative Science Quartely" 1998, Vol. 43, s. 781-814.
 • Gustafsson A., Johanson M., Ross I., The Effect of Customer Satisfaction, Relationship Commitment Dimension, and Triggers an Customer Retention, "Journal of Marketing" October 2005, Vol. 69, s. 210-218.
 • Hammervoll T., Value - Creation Logic in Supply Chain Relationships, "Journal of Business - to - Business Marketing" 2009, Vol. 16, s. 220-241.
 • Holweg M., Disney S., Holmstrom J., Supply Chain Collaboration: Making Sense of the Strategy Continuum, "European Management Journal" 2005, Vol. 23(2), s. 170-181.
 • Hallén L., Comparison of Strategic Marketing Approaches, [w:] Strategies for International Industrial Marketing, Turnbull P., Valla J. (eds.), Croom Helm, London 1986, s. 235-249, [za:] Hammervoll T., Value - Creation Logic in Supply Chain Relationships, "Journal of Business - to - Business Marketing" 2009, Vol. 16, s. 220-241.
 • Itami H., Mobilizing Invisible Assets, Cambrige, MA: Harvard University Press, [za:] Hammervoll T., Value - Creation Logic in Supply Chain Relationships, "Journal of Business - to - Business Marketing" 2009, Vol. 16, s. 220-241.
 • Johnson M., Selnes F., Customer Portfolio Management: Toward a Dynamic Theory of Exchange Relationships, "Journal of Marketing" April 2004, Vol. 68, s. 1-17.
 • Johnson J., Sohi R., Grewal R., The Role of Relational Knowledge Stores in Interfirm Partnering, "Journal of Marketing" July 2004, Vol. 68, s. 21-36.
 • Krupski R., Rozwój organizacji: opartych na celach strategicznych versus oparty na wykorzystywaniu okazji. Zagadnienia wstępne, [w:] R. Krupski,J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Lambert D., Knemeyer A., Gardner J., Supply Chain Partnerships: Model Validation and Implementation, "Journal of Business Logistics" 2004, Vol. 25(2), s. 21-42.
 • Lee H., The Triple: A Supply Chain, "Harvard Business Review" 2004, Vol. 82 (10), s. 102-112.
 • Lush R., Brown J., Interdependency, Contracting, and Relational Behavior in Marketing Channels, "Journal of Marketing" October 1996, Vol. 60, s. 19-38.
 • Mohr J., Nevin J., Communication Strategies in Marketing Channels: A Theoretical Perspective, "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, s. 36-51.
 • Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2010.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Partnerstwo z klientami w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego w Polsce, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1025, Wrocław 2004, s. 51-60.
 • Porter M., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
 • Prahalad C., Ramaswamy V., Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review" 2000, No. 78(1), January-February, s. 79-87.
 • Radkowski K., Wielowymiarowy aspekt jakości i jej związku z satysfakcją oraz lojalnością nabywców, [w:] Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, pod red. S. Makarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Sabath R., Fontanella J., The Unfulfilled Promise of Syplay Chain Collaboration, "Supply Chain Management Review" 2002, July/August, s. 24-29.
 • Sheth J., Sharma A., Supplier Relationships: Emerging Issues and Chalenges, "Industrial Marketing Management" 1997, Vol. 26, s. 91-100.
 • Simatupang T., Wright A., Sridharan R., The Knowledge of Coordination for Supply Chain Integration, "Business Process Management Journal" 2002, Vol. 8, s. 289-308.
 • Sivadas E., Dwyer F., An Examination of Organizational Factors Influencing New Product Success in Internal and Alliance - based Processes, "Journal of Marketing" 2000, Vol. 64, s. 31-49.
 • Stabell C., Fjeldstad Ø., Configuring Value for Competitive Advantage: on Chains, Shops, and Networks, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, s. 413-437.
 • Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Teece D., Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing, and Public Policy, [w:] The Competitive Challenge: Strategies for Industrial Innovation and Renewal, D. Teece (ed.), MA: Ballinger Publishing Company, Cambridge 1987, [za:] Hammervoll T., Value - Creation Logic in Supply Chain Relationships, "Journal of Business - to - Business Marketing" 2009, Vol. 16, s. 220-241.
 • Wang E., Wei H., Interorganizational Governance Value Creation: Coordinating for Information Visibility and Flexibility in Supply Chains, "Decision Science" 2007, Vol. 38(4), s. 647-674.
 • Webster F., The Changing Role of Marketing in the Corporation, "Journal of Marketing" 1992, Vol. 56, s. 1-17.
 • Wilson D., An Intergrated Model of Buyer - Seller Relationships, "Journal of Academy of Management Science" 1995, Vol. 23, s. 335-345
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.