PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 42--59
Tytuł artykułu

Metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską - kontekst rozróżnienia paradygmatycznego

Warianty tytułu
Methodological Aspects of Conducting Scientific Research in Terms of Researching Managers' Loyalty - the Paradigm Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest podjęcie dyskursu o metodologicznych i metodycznych aspektach prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań nad lojalnością menedżerską, z zamierzeniem wypracowania określonej morfologii metodologicznej i metodycznej w omawianym obszarze badań. Wynik przeprowadzonego dyskursu będzie stanowić schemat postępowania badawczego: rozróżnienie paradygmatyczne, teoria i charakter nauki, metodologia badań i ostatecznie metodyka badań własnych. Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą część rozważań w omawianym zakresie i w szczególności dotyczy rozróżnienia paradygmatycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to make the discussion about methodological aspects of conducting scientific research in terms of researching managers' loyalty with the intention to work out particular methodological morphology in a given area of researching. The result of the discussion is a methodological framework concerning paradigm distinction, theory and character of science, research methodology, and finally the methodology and techniques of own research. The article constitutes the first part of considerations and mainly concerns the paradigm context.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Brumlik M., Holtappels H. G., Mead und die Handlungsperspektive schulischer Akteure - interaktionistische Beiträge zur Schultheorie, [w:] K. J. Tillman (red.), Schultheorien, Hamburg 1987.
 • Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London 1979.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Brzozowski P., Polska wersja Testu Rokeacha i jej teoretyczne podstawy, "Przegląd Psychologiczny" 1986, nr 2.
 • Capra F., Należeć do Wszechświata - poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości, Znak, Kraków 1995.
 • Cempel C., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań - wybrane zagadnienia dla studiów doktoranckich i podyplomowych, Politechnika Poznańska, Poznań 2002.
 • Chełpa S., Celowy dobór prób badawczych w zarządzaniu kadrami - sens czy nonsens metodologiczny, "Współczesne zarządzanie" 2003, nr 4.
 • Chełpa S., Makiawelizm kierowników i jego osobowościowe i intelektualne uwarunkowania (badania eksploracyjne), [w]: "Zarządzanie w praktyce" 1999, red. M. Przybyła, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 825.
 • Czarniawska-Joerges B., Doing Interpretive Studies of Organizations, Lunds Universitet, Institutet főr Ekonomisk Forskning, Lund 1992.
 • Denzin N. K., Symbolic Interactionism and Cultural Studies: The Politics of Interpretation, Blackwell, Oxford - Cambridge USA 1992.
 • Glasser B., Theoritical Sensitivity, The Sociology Press, San Francisco 1978.
 • Glasser B., Strauss A. L., The Discovery of Grounded Theory, Aldine, Chicago 1967.
 • Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 • Gubrium J. F., Holstein J. A., The New Language of Qualitative Method, Oxford University Press, New York 1997.
 • Habermas J., Stichworte zu einer Theorie der Sozialisation, [w:] J. Habermas (red.), Kultur und Kritik, Frankfurt 1968/1973.
 • Hurrelmann K., Einfűhrung in die Sozialisationstheorie. Űber Zusammenhang von Sozialstruktur und Persőnlichkeit, Weinheim 1986.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, P. Śpiewak (red.), PWN, Warszawa 2006.
 • Konecki K., Studia metodologiczne z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kopaliński S., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Koziński J., Idiograficzne i nomotetyczne podejście do badania i projektowania strategii, [w:] R. Krupski (red.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
 • Krappmann L., Soziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart 1971.
 • Kuhn T. S., Raz jeszcze o paradygmatach, [w:] T. S. Kuhn (red.), Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985.
 • Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mead G. H., Geist, Identität und Gessellschaft, Frankfurt 1968.
 • Morgan G., Opportunities Arising from Paradigm Diversity, "Administration & Society" 1984, No. 3.
 • Murtin P., Turner B., Grounded Theory and Organizational Research, "The Journal of Applied Behavioral Science" 1986, No. 22.
 • Nagel E., Struktura nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970.
 • Pabis S., Metodologia i metody nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
 • Piórkowska K., Zarządzanie strategiczne w kontekście typów nauk i ich odmienności metodologicznych, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria Zarządzanie, nr 22 (2), Wałbrzych 2013.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, M. Tabin (red.), PWN, Warszawa 2006.
 • Sozański T., Próba formalizacji sieciowej teorii wymiany, [w:] T. Sozański, J. Szmatka, M. Kempny (red.), Struktura, wymiana, władza. Studia z socjologii teoretycznej, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 • Strauss A. L., Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 • Strauss A. L., Corbin J., Basics of Qualitative Research, Sage, London 1990.
 • Such J., Problemy weryfikacji wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
 • Sułkowski Ł., Metodologia nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10.
 • Sułkowski Ł., Zarządzanie strategiczne w pogoni za paradygmatem, [w:] R. Krupski (red.), Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.
 • Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Turner B., Some Practical Aspects of Qualitative Analysis: One Way of Organizing the Cognitive Processes Associated with the Generation of Grounded Theory, "Quality and Quantity" 1981, No. 15.
 • Turner B., The Use of Grounded Theory for Qualitative Analysis of Organization Behaviour, "Journal of Management Studies" 1983, No. 20.
 • Wielki słownik wyrazów obcych, M. Bańko (red.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 • Wójcicki R., Metodologia formalna nauk empirycznych, Ossolineum, Wrocław 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171264987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.