PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 1 | 451--470
Tytuł artykułu

Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trust in the Valuation Methods of Human Resources of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zidentyfikowano metody wyceny (kosztowe, dochodowe, mnożnikowe, wskaźnikowe, mieszane, alternatywne uwzględniające (bezpośrednio lub pośrednio) zaufanie. Ponadto porównano stopień uwzględnienia zaufania, lojalności i kreatywności w 20 wybranych metodach wyceny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article there were identified the methods of valuation (cost, income, multiplier, factor, mixed, alternative), taking into account (directly or indirectly) trust. Moreover, there was compared the degree of allowance of trust, loyalty and creativity in 20 chosen valuation methods. (original abstract)
Rocznik
Strony
451--470
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Becker B.E., Huselid M.A., D. Ulrich D. (2002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 • Brummet, R.L., Flamholtz E.G., C.P. Pyle (1969), Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial Effectiviness, "Management Accounting" vol. 50.
 • Brummet, R.L., Flamholtz E.G., Pyle C.P. (1968), Human Resource Measurement: A Challenge for Accountants, "The Accounting Review" vol. 42.
 • Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Dearden J. (1960), Problem in Decentralized Profit Responability, "Harvard Business Review" vol. 38.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Flamholtz E.G. (1971), A model for human resource valuation: a stochasic process with the service rewards, "Accounting Review" vol. 46.
 • Flamholtz E.G. (2001), Human Resource Accounting: advances in concepts, methods, and applications, Boston 2001.
 • Freiling J. (1978), Human Resource Accounting, dysertacja, Kassel.
 • Gebauer M. (2005), Unternehmensbewertung auf der Basis von Humankapital, Josef Eul Verlag, Lohmar-Köln.
 • Grudzewski W., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 • Hahn D., Krystek U. (2000), Früherkennungssysteme und KonTraG, w: Praxis des Risikomanagements, red. D. Dörner, P. Horváth, Stuttgart.
 • Hap W. (2012), Kreatywność w wybranych metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji, w: Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Hekimian J.S., Jones C. (1967), Put people on your balance sheet, "Harvard Business Review" vol. 45.
 • Hermanson R.H. (1964), Accounting for Human Assets, Occasional Paper no. 14, Graduate School of Business Administration, East Lansing Michigan.
 • Jaggi B., Lau H. (1974), Toward a model for human resource valuation, "Accounting Review" vol. 49.
 • Lev B., Schwartz A. (1971), On the use of the economic concept of human capital in financial statements, "Accounting Review" vol. 46.
 • Likert R., D.G. Bowers (1973), Improving the Accuracy of P/L Reports by Estimating the Change in Dollar Value of the Human Organization, "Michigan Business Review" vol. 25.
 • Lipka A. (2007), Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Lipka A. (2007), W poszukiwaniu metody wyceny kapitału ludzkiego, w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego, red. A. Lipka, S. Waszczak (red.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lipka A. (2010), Ryzyko niekoherencji motywowania autotelicznego i strategii personalnych, w: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa.
 • Lipka A. (2012), Diagnoza oraz pomiar lojalności pracowników i jej typów jako podstawa budowania strategii długookresowych relacji firmy z pracownikami, w: A. Lipka, A. Winnicka-Wejs, J. Acedański, Lojalnośćpracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M. (2008), Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Majewska M. (2011), Job hopping-w pogoni za nową lepszą pracą, "Personelplus" nr 08 (45).
 • Martin J.E., Heaulme P.-F. (1998), Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Meyer-Ferreira, P. (2010), Human Capital strategisch einsetzen. Modelle und Konzepte für die Unternehmenspraxis, Luchterhand, Köln.
 • Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pawlak M.(2005), Ocena ryzyka projektu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 2.
 • Persch P.-R. (2003), Die Bewertung von Humankapital - eine kritische Analyse, Rainer Hampp Verlag, München-Mering.
 • Pocztowski A. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ryan L.V. (1996), Wyzwania moralne w czasach transformacji gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" zesz. 1, s. 49.
 • Samul J. (2011), Pomiar zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem HR Scorecard - studium przypadku, w: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Schoenfeld H.-M. (1974), Der Rechnungslegung über das betriebliche "Human Vermögen". Eine kritische Betrachtung des Entwicklungsstandes, "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis", NR. 26.
 • Scholz Ch., Bechtel R. (2005), Zehn Nutzen der Saarbrücker Formel, "Personalwirtschaft" Nr. 11.
 • Scholz Ch., Stein V., Bechtel R. (2006), Human Capital Management. Wege aus der Unverbindlichkeit, München/Unterschleißheim.
 • Strack R., Hansen J., Dörr T. (2001), Wertmanagement: Implementierung und Erwiterung um das human und customer capital, "Kostenrechnungspraxis" Jg. 45, Sonderheft 1.
 • Szałkowski A. (2006), Podstawy zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Szulczewski G. (2003), Zaufanie z perspektywy pragmatycznotranscendentalnej koncepcji porozumienia, "Prakseologia" nr 143.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Waters J. (1972), Human Resource Investment Evaluation: a practical application of human resource accounting techniques, "Personell Administration" vol. 35.
 • Weibel P.F. (2004), Der Wiederaufbau des Vertrauens der Öffentlichkeit in das Management - der Standpunkt der Wirtschaftsprüfer, "Zeitschrift für Organisation" nr 4.
 • Winnicka-Wejs A. (2012), Lojalność w wybranych metodach wyceny kapitału ludzkiego w organizacji, w: Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (2006), red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.