PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32, T.2 Problemy współczesnej ekonomii - tom 2 | 53--64
Tytuł artykułu

Charakterystyka i wzajemne relacje podsektorów rządowego i samorządowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristic and the Interrelation of Subsectors Government and Self-Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia państwa oraz samorządu jako celowo wyodrębnionego podsektora finansów publicznych. Przedstawiono definicje państwa, samorządu oraz omówiono zależności, jakie istnieją pomiędzy nimi. Wskazano na najważniejsze akty prawne determinujące organizacyjne aspekty państwowości w Polsce z naciskiem na te dotyczące powstania i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono finansowe aspekty funkcjonowania samorządów, w szczególności w kontekście źródeł finansowania realizowanych przez nie zadań. Dane empiryczne pochodzą z lat 2009-2011.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to introduce to the reader such terms as state, understood as an organized organism, exercising supreme power in the society, and self-government, understood as a distinguished sector of public finance. The most important definitions of state and self-government, as well as relations between them have been presented. The most important legal acts determining organizational aspects of statehood in Poland have been pointed out, especially those concerning establishing and functioning of self-government units. Financial aspects of self-government functioning have also been presented, particularly in the context of the sources offinancing the tasks accomplished by them. The empirical data comes from years 2009-2011.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Buczkowski P., Samorząd lokalny i budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do 1990 r., w: Odrodzenie samorządu terytorialnego, red. P. Buczkowski, Wyd. UAM, Poznań 1994.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Europejska karta samorządu terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. (DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607), ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993 r.
 • Gulczyński M., Nauka o polityce, Druktur, Warszawa 2007.
 • Guterman G., Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa oraz informacja o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, www.mf.gov.pl.
 • Guterman G., Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, www.mf.gov.pl.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 • Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOIK, Toruń 1997.
 • Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.
 • Rydlewski G., Samorząd terytorialny i administracja rządowa, Scholar, Warszawa 1999.
 • Urbańczyk E., Kubik M., Majątek własny jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591).
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU z 1998 r., nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 1998 r., nr 91, poz. 576).
 • Ustawa z 16 lipca 1998 r. o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (DzU z 2010 r., nr 176, poz. 1190).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU z 2000 r., nr 88, poz. 985).
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU z 2002 r., nr 113, poz. 984).
 • Ustawa z 13 listopad 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2003 r., nr 203, poz. 1966).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 • Waśniewski P., Kapitał źródeł finansowania w ocenie zdolności rozwoju jst na przykładzie wybranych dużych miast Polski, w: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin 2011.
 • Zyśk M., Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011, www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.