PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 297 Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju | 109--117
Tytuł artykułu

Ład korporacyjny w warunkach zrównoważonego wzrostu a rachunkowość

Warianty tytułu
Corporate Governance in Terms of Sustainable Growth and Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczność systemu ładu korporacyjnego organizacji gospodarczej jest zdeterminowana jakością informacji sprawozdawczej. Co w przypadku braku zaufania do organizacji gospodarczej determinuje stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności (CSR) i implikuje konieczność raportowania w tym zakresie (np. w postaci raportu społecznej odpowiedzialności, raportu zrównoważonego rozwoju, raportu zintegrowanego). Stosowanie CSR powoduje powstanie nowej jakości komunikacji ze wszystkimi jej interesariuszami poprzez większą przejrzystość informacji sprawozdawczej - co może być dla organizacji źródłem jej wartości. Celem artykułu jest przedstawienie roli koncepcji zrównoważonego rozwoju w tworzeniu wartości organizacji gospodarczej z punktu widzenia jej komunikacji z interesariuszami.(abstrakt oryginalny)
EN
Capital market gives new challenges for accounting related to the equality of financial reporting information. Good corporate governance assures that the needs of stakeholders having reasonable expectation to the company action are taken into consideration in decision making with respect to the company functioning with the CSR concept. It is connected with changes in accounting system of a company, its reporting and communication standards.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Czaja S., Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Baran J., Możliwości i metody włączenia aspektów ekonomicznych do oceny cyklu życia, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Frąś J., Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 21, www.wneiz.pl/nauka_wneiz/SiP/ SIP21- 2011/SIP-21-3.pdf.
 • Jabłoński A., Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010.
 • Kuźbik P., Komunikacja społecznej odpowiedzialności w praktyce organizacyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" nr 234, Łódź 2010.
 • Lulewicz-Sas A., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w teorii interesariuszy, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 • Mikołajek-Gocejna M., Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości, [w:] Valued Based Management, red. A. Szablewski, K. Paniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 • Naprzeciw standardom, Biuletyn Deloitte, Biuletyn MSSF Wydanie 08/2011, grudzień 2011, www.iasplus. com/en/.../biuletyn-mssf/biuletyn-mssf-2011-08/at.../file.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw, http://zif.wzr.pl/pim/2011_1_1_7.pdf, 2011, (dostęp: 01.04.2013).
 • Paszkiewicz A., Społeczna odpowiedzialność i jej raportowanie w instytucjach finansowych, http://zif. wzr.pl/pim/2011_4_5_27.pdf, (dostęp: 01.04.2013).
 • Paliszkiewicz J.O., Nowe wyzwania dla rad nadzorczych w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, [w:] Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Roszkowska P., Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Migracja kapitału w globalnej gospodarce, red. A. Szablewski, Warszawa 2009.
 • Rybak M. , Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • Skrzypek E., Zarzadzanie wiedza w konkurencyjnym otoczeniu, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Sobczyk M., Narzędzia zapewniania wiarygodności raportów CSR w czasach obecnego kryzysu gospodarczego, [w:] Finanse i rachunkowość w warunkach niestabilnego otoczenia, red. M. Wypych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 14, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2012a.
 • Sobczyk M., Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 1, Wydawnictwo SAN, 2012b.
 • Wąchol J., Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu, [w:] Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Węgrzyńska M., Identyfikacja, ewidencja i prezentacja wyników działań proekologicznych w rachunku ekonomicznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 1158, Wydawnictwo UE, Wrocław 2007.
 • Wierzbicka-Mazur E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/979/original/2. pdf?131522-7136 (dostęp: 04.2013).
 • Zalega K., Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
 • Zasuwa G., Społeczna odpowiedzialność jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw, [w:] Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego - wybrane aspekty, KUL, Lublin 2012.
 • Żądło K., Budowa kapitału zaufania, [w:] Zmienność rynków kapitałowych a wartość, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.