PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 88 Gospodarka elektroniczna: wyzwania rozwojowe. T. 2 | 512--521
Tytuł artykułu

Oddziaływanie instytucji na rozwój kapitału ludzkiego i zmiany innowacyjne w przedsiębiorstwach polski południowo-wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence Of Institutions in Human Capital Development and Innovative Changes in the Enterprises of South-Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie i wdrażanie innowacji stanowi podstawowy warunek funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw na globalnym rynku w warunkach wzrastającej konkurencji. Duży wpływ na nowatorskie pomysły mają indywidualne cechy przedsiębiorców, w tym wiek, wykształcenie, kreatywność, otwartość na zmiany, ale szczególnie istotne dla poprawy innowacyjności przedsiębiorstw są powiązania między przedsiębiorcami a instytucjami tworzącymi i przekazującymi wiedzę. Zasadniczym zadaniem kierownictwa przedsiębiorstw jest więc budowanie podstaw wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie korzystnych warunków rozwoju wiedzy i kwalifikacji oraz ich dystrybucji we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy. Mogą temu sprzyjać ułatwienia w przemieszczaniu się pracowników, ułatwienia wszelkich interakcji między pracownikami, miedzy firmą i zewnętrznymi źródłami wiedzy, innowacji, np. uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi i innymi jednostkami. Wynikiem takich interakcji mogą być innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, innowacje w zarządzaniu.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of questionnaire survey carried out in 2009 among rural entrepreneurs in the south-eastern region of Poland within the framework of a broader research project. Expectations of businesses concerning institutional support in order to create innovation are high. The majority of entrepreneurs perceive a lack of funds as the basic barrier of innovativeness, but also a lack of information and advice, despite the relatively-well-developed system of assistance by various institutions. It indicates to a necessity to rationalize activities of companies providing advisory ser-vices, training and information, in order to create, for the entrepreneurs, possibilities to acquire new knowledge that is essential for soliciting the available EU funding.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne, GUS Warszawa, US w Szczecinie, 2010.
 • Johannessen J., Olsen B., Lumpkin G.T., Innovation as newness: what is new, how new and new to whom?, "European Journal of Innovation Management" 2001, Vol. 4, No. 1.
 • Kusa R., Wybrane metody oceny wpływu innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 499-505.
 • Łosiewicz M., Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Makieła Z., Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, w: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, red. W. Kamińska, K. Heffner, Studia, tom CXXXIII, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2011.
 • Miś T., Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania, nr 12, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 • Miś T., Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 168, Ekonomia, t. 1, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 485-496.
 • Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace habilitacyjne 4, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Różycka A., Bariery we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach i sposoby ich przezwyciężania - wybrane zagadnienia, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Warszawa 2008, s. 247-264.
 • Skuza A., Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw po-przez rozwijanie orientacji na uczenie się, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. T. Listwan, H. Mruk, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2009.
 • Szkutnicki P., Przekonać załogę do zmian, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 15/16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.