PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 9 | 12--17
Tytuł artykułu

Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców

Warianty tytułu
Perception of Services for Older People in Poland by Service-Users and Service Providers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie, jak usługi środowiskowe dla osób starszych w Polsce są postrzegane przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców zarówno w zakresie wiedzy osób starszych na temat usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przyczyn korzystania przez osoby starsze z usług i świadczeń, jak i barier ograniczających oraz czynników ułatwiających dostęp do usług.(fragment tekstu)
EN
The advancing ageing of Polish society along with transformations in the contemporary model of family cause the rise of demand for services supporting functioning of elderly people in their home environment. As part of the project "Improving Access to Community-Based Services for Older People Living at Home" there were organized two focus groups in order to examine the perception of health and social services directed to older persons by senior citizens and service-providers. The main reasons for using community-based services, the most common sources of information on services as well as the barriers and factors facilitating the using of the community-based services were identified.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bień В. (2002), Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: Polska starość, Red. B. Synak, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 78-100.
 • Bień В., red. (2006), Family caregiving for the elderly in Poland, Białystok: Trans Humana.
 • Bień В., Wojszel Z.B. (2006), Zapotrzebowanie a korzystanie z usług zdrowotnych i społecznych przez niesprawne osoby starsze w Polsce w okresie 12-miesięcznej obserwacji longitudinalnej. "Przegląd Lekarski" nr 63(6), s. 328-331.
 • Błędowski P. (2006a), Costs of family caregiving, w: Family caregiving for the elderly in Poland, Red. B. Bień, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, s. 155-170.
 • Błędowski P. (2006b), Service providers study, w: Family caregiving for the elderly in Poland, Red. В. Bień, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, s. 171-198.
 • Derejczyk J., Bień В., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J., (2008), Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? "Gerontologia Polska", nr 16(3), s. 149-159.
 • Doroszkiewcz H., Bień B. (2003), Środowiskowa opieka pielęgniarska nad osobami w późnej starości, "Gerontologia Polska" nr 11(1), s. 22-26.
 • Doroszkiewicz H., Bień B. (2005a), Community nursing care of the elderly during transformation of the primary health care system, "Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku" nr 50, suppl. 1, s. 102-106.
 • Doroszkiewicz H., Bień B. (2005b), Korzystanie a zapotrzebowanie na środowiskowe świadczenia pielęgniarskie wśród osób starszych niesprawnych ruchowo, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. 60, Lublin, suppl. 16, nr 1, s. 377-382.
 • Golinowska S., Kozierkiewicz A. (2008), Quality in and Equality of Access to Healthcare Services. Country Report for Poland. European Communities.
 • Kowaleski J.T., Pietruszek M., (2006), Miejsce osób w starszym wieku w strukturze demograficznej mieszkańców Polski (stan obecny i perspektywy), w: Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierw-szych dekadach XXI wieku, Red. J.T. Kowaleski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 11-42.
 • Krzyszkowski J. (2004), Social Services System in Poland, "lUC Journal of Social Work Theory and Practice" nr 10, [dostęp 9.06.2011], na stronie: www.bemidjistate.edu.
 • Lamura G., Mnich E., Nolan M., Wojszel В., Krevers В., Mestheneos L, Döhner H. (2008), Family carers' experiences using support services in Europe: empirical evidence from the EUROFAMCARE study, "The Gerontologist" nr 48(6), s. 752-771.
 • Marcinowicz J., Borzuchowska A., Rybaczuk M. (2004), Wizyty domowe lekarzy rodzinnych i pielęgniarek rodzinnych wśród starszych podopiecznych: wyniki 4-letniej obserwacji, "Gerontologia Polska" nr 12(1), s. 32-36.
 • Marcinowicz L., Borzuchowska A. (2002), Świadczenia lekarzy i pielęgniarek rodzinnych w ocenie starszych podopiecznych, "Gerontologia Polska" nr 10(1), s. 42-45.
 • Palczewska A., (2010), System opieki długoterminowej a zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń, "Problemy Pielęgniarstwa", nr 18(2), s. 198-206.
 • Rybka I. (2006), Diagnoza pomocy społecznej w Polsce w latach 1991-2006. Możliwości i bariery zastosowania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej, "Ekonomia społeczna. Teksty", [dostęp 9.06.2011], na stronie: wiadomosci.ngo.pl.
 • Szczerbińska K. (2004), Wpływ sprawności osób starszych w zakresie ADL na ich korzystanie z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, "Gerontologia Polska" nr 12(2), s. 89-96.
 • Szczerbińska K., red. (2006), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szczerbińska К., Hubalewska-Hoła А., (2003), Korzystanie i zapotrzebowanie osób starszych na świadczenia opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, "Gerontologia Polska", nr 11(3), s. 137-143.
 • Toobiasz-Adamczyk В., Florek M., Brzyski R, Brzyska M., Ocetkiewicz T. (2008), Zaniedbywanie i samo zaniedbywanie wśród osób starszych w opinii pracowników socjalnych i medycznych, "Gerontologia Polska" nr 16(3), s. 169-179.
 • Wojszel Z.B. (2006), Services and allowances for the elderly and their carers, w: Family caregiving for the elderly in Poland, Red. B. Bień, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, s. 126-154.
 • Wojszel Z.B. (2009), Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.