PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 5 | 13--25
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja struktur we współczesnej bankowości : podejście teoretyczne

Warianty tytułu
The Structure Diversification in the Contemporary Banking : a Theoretical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia istoty, genezy, efektywności, granic i konsekwencji transformacji struktur ekonomicznych należy do najważniejszych, a przy tym dość złożonych i kontrowersyjnych zagadnień podejmowanych przez nauki ekonomiczne. Należy podkreślić, że jest to również tematyka stale aktualna, ustawicznie bowiem następuje proces zamierania jednych cząstek struktury ekonomicznej, unowocześniania większości pozostałych oraz pojawiania się elementów nowych. Problematyka przemian strukturalnych w sektorze bankowym oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach bankowych od lat znajduje się w polu zainteresowania nauki i praktyki ekonomicznej w krajach wysoko rozwiniętych. Przejawem tego zainteresowania jest między innymi bogactwo literatury naukowej, a z drugiej strony liczne studia i raporty publikowane przez poszczególne banki i inne instytucje finansowe. W opracowaniach tych niejednokrotnie wspomina się o dywersyfikacji struktury sektora bankowego oraz przedsiębiorstwa bankowego. Zasadniczym celem artykułu jest próba teoretycznego objaśnienia procesów dywersyfikacji struktury sektora oraz przedsiębiorstwa bankowego. Chodzi zarówno o stworzenie zarysu teorii dywersyfikacji struktury, jak i sformułowanie ocen i wniosków, które mogłyby okazać się przydatne dla polityki ekonomicznej (ściślej: polityki bankowej, per analogiam do polityki przemysłowej). Dywersyfikacja bankowości w przypadku Polski niewątpliwie znajduje się in statu nascendi. Interesujące, zapewne nie tylko z pobudek ogólnopoznawczych, jest ustalenie, w jakiej mierze procesy, które występowały w Polsce ostatnich latach, miały charakter obiektywny, w jakim zaś są jedynie rezultatem splotu specyficznych czynników i okoliczności. W artykule m.in. podjęta jest próba logicznej weryfikacji hipotezy badawczej, dotyczącej możliwości optymalizacji sposobu połączenia zalet specjalizacji oraz zalet uniwersalizmu przedsiębiorstw bankowych. Chodzi więc o model elastycznego banku (flexible bank), zdywersyfikowanego i jednocześnie wyspecjalizowanego. Inspirację i wyzwanie do poszukiwania modus vivendi stanowi znana opinia guru współczesnego managementu, P.F. Druckera, wyrażona w książce Skuteczne zarządzanie: "specjalizacja i dywersyfikacja w oderwaniu od siebie rzadko jednak przynoszą efekty". W innym ujęciu chodziłoby więc o znalezienie równowagi między "niedodywersyfikowaniem" a "przedywersyfikowaniem" (oferowaniem "wszystkiego dla wszystkich"). (abstrakt oryginalny)
EN
The essence, genesis, effectiveness, constraints and implications of economic structure transformation are some of the most important, and at the same time most complex and controversial, issues the economic sciences deal with. These issues are also permanently topical, since there is a continuous process going on, in which some parts of the economic structure disappear, whilst the remaining ones are updated and new elements arise. Structural changes in the banking sector and banking organisations have been attracting interest from both the economic science and business practice in well-developed countries for many years now. This interest is shown through the vast amount of academic literature on the one hand and numerous studies and reports published by various banks and other financial institutions on the other hand. Those publications repeatedly mention structure diversification in the banking sector and banking organisations. This paper mainly aims for theoretical explanation of the structure diversification processes in the banking sector and banking organisations. The point is to show the nature, genesis, components, barriers, constraints and implications of those processes. The purpose of writing this paper is both to outline the structure diversification theory and to form some opinions and conclusions which may be found useful in the economic policy (specifically: in the banking policy). The central idea of this paper is to try and discover the essence, which often differs from the external form, of the structure diversification phenomena in the banking sector and banking organisations. In case of Poland, banking diversification is undoubtedly in statu nascendi. It seems interesting, probably not only for general cognition reasons, to try and find out to what extent the processes which have been going on in Poland in the recent years (1989-1999) have been objective and to what extent they have resulted merely from a set of specific factors and circumstances. This paper is, inter alia, an attempt to present a logical review of a research hypothesis on the possibility to optimise the method of combining the advantages of specialised banking organisations and the advantages of universal ones. In other words, the point is to develop a model of a flexible bank, which is diversified and, at the same time, specialised. The challenge and inspiration to search for some kind of modus vivendi was the famous general opinion expressed by P.F. Drucker, the modern management guru, in his book Effective Management: 'When separate from each other, specialisation and diversification are not likely to be effective.' In another perspective, the point is to strike a balance between 'underdiversification' and 'overdiversification' (offering 'everything for everybody'). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
13--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.