PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2-3 (24-25) | 90--101
Tytuł artykułu

Rola instytucji w programie ekonomii postwalrasowskiej Davida Colandera stanowiącej fundament nowej ekonomii złożoności (complexity economics)

Warianty tytułu
The Role of Institutions in the Post-Walrasian Economics of David Colander and Complexity Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest (1) przedstawienie podstawowych założeń ekonomii postwalrasowskiej, nurtu teoretycznego zapoczątkowanego w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez amerykańskiego historyka myśli ekonomicznej Davida Colandera. Podważa on fundamentalne twierdzenia XX-wiecznej ekonomii, które czerpią z koncepcji naukowych Leona Walrasa, zwłaszcza w zakresie teorii ogólnej równowagi ekonomicznej. Jednym z kluczowych elementów programu ekonomii postwalrasowskiej jest uwzględnienie instytucji jako pozacenowego mechanizmu koordynacji procesów gospodarczych. Pozostałymi celami niniejszego tekstu są: (2) wskazanie sposobu, w jaki elementy heterodoksyjnych szkół ekonomii włącza się do głównego nurtu w ramach nowego zjawiska, jakim jest tzw. ekonomia złożoności (complexity economics), oraz (3) przedstawienie propozycji koniecznych zmian w zakresie metodologii ekonomii. W ramach zakończenia przedstawione zostaną (4) rozważania na temat implikacji koncepcji teoretycznych Colandera i innych przedstawicieli nowego nurtu ekonomii dla polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the basic elements of post-Walrasian economics, an economic school initiated in the 1990s by David Colander, American historian of economic thought. Colander questions the fundaments of mainstream economics, based inter alia on Leon Walras s theory of general equilibrium. One of the key elements of the post-Walrasian economics is the acknowledgement of institutions as non-price coordination mechanism in the economy. The article discusses how elements of heterodox economic schools are introduced into the mainstream economics within the new complexity economics, and suggests essential amendments to the methodology of economics. As a conclusion, the author presents the implication of the economic thought of David Colander and other representatives of complexity economics for the economic policy. (original abstract)
Rocznik
Strony
90--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Akerlof G., Shiller R. (2011). Zwierzęce instynkty, przekł. J. Jannasz. Warszawa: Studio Emka.
 • The Economist (2010). "Agents of change", 22.07, http://www.economist.com/node/16636121 [dostęp: 9.01.2013].
 • Axelrod R. (1984). The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books.
 • Beinhocker E.D. (2006). The origin of Wealth, Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics. Cambridge: Harvard Business School Press.
 • Bludnik, I. (2012). "Wieloraka równowaga w neokeynesowskich modelach niecenowych błędów koordynacji", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r.LXXIV,z.2.
 • Bowles S., Gintis H. (1993). "The revenge of homo economicus: Contested exchange and the revival of political economy", Journal of Economic Perspectives, t. 7, nr l, s.83-102.
 • Bowles S., Gintis H. (2000). "Walrasian economics in retrospect", Quarterly Journal of Economics, t. 115, nr 4, 8.1411-1439.
 • Bruni L., Sudgen R. (2007). "The road not taken: How psychology was removed from economics and how it might be brought back", Economic Journal, t. 117, nr 516, s. 146-173.
 • Chiang A. (1994). Podstawy ekonomii matematycznej, przekł. E.M. Syczewska. Warszawa: PWE.
 • Colander D. (red.) (1996). Beyond Microfoundations: Post Walrasian Macroeconomics. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 • Colander D. (1998). "Beyond new Keynesian economics: Post walrasian economics", w: R. Rotheim (red.), New Keynesian Economics/Post Keynesian Alternative. Aldershot: Edward Elgar.
 • Colander D. (1999). "A post walrasian explanation of wage and price inflexibility and a Keynesian unemployment equilibrium system", w: M. Setterfield (red.), Growth, Employment and Inflation, Essays in Honour of John Cornwall. London: Macmillan.
 • Colander D. (2000a). "Post walrasian macroeconomics and IS/LM analysis", w: W. Young, B.Z. Zilberfarb (red.), ISLM and Modern Macroeconomics. Boston-London: Kluwer.
 • Colander D. (2000h). "The death of neoclassical economics", Journal of the History of Economic Thought, t. 22, nr 2, 8.127-143.
 • Colander D. (2003a). "Functional finance, new classical economics, and great great grandsons", w: E. Nell, M. Forstater (red.), Reinventing Functional Finance. Aldershot: Edward Elgar.
 • Colander D. (2003b). "Post Walrasian macro policy and the economics of muddling through", International Journal of Political Economy, t. 33, nr 2, s. 17-35.
 • Colander D. (2004a). "The strange persistence of IS/LM", History of Political Economy, t. 36, nr 4, s. 305-322.
 • Colander D. (2004b). Thinking Outside the Heterodox Box: Post Walrasian Macroeconomics and Heterodoxy, Middlebury College Economics Discussion Paper, nr 04,12.
 • Colander D. (2010a). "The economics profession, the financial crisis, and method", Journal of Economic Methodology, t.17, nr 4, s. 419-427.
 • Colander D. (2010b). "Written testimony of David Colander submitted to the Congress of the United States, House Science and Technology Committee, http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ502/tesfatsion/Colander.StateOfMacro.CongressionalTestimony.July2010.pdf [dostęp: 10.01.2013].
 • Colander D. (2012). "Solving society's problems from the bottom up for-benefit enterprises", Challenge, t. 55, nr 1, s. 69-85.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser Jr. R.B. (2005). The Changing Face of Economics, Conversations with Cutting-Edge Economists. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser Jr. R.B. (2008). "Live and dead issues in the methodology of economics", Journal of Post Keynesian Economics, t. 30, nr 2, s. 303-312.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser Jr. R.B. (2010). "How to win friends and (possibly) influence mainstream economists", Journal of Post Keynesian Economics, t. 32, nr 3, s. 397-408.
 • Colander D., Holt R.P., Rosser Jr. R.B. (2011). "The complexity era in economics", Review of Political Economy, t. 23, nr 3, s. 357-369.
 • Fagiolo G., Roventini A. (2012). Macroeconomic Policy in DSGE and Agent-Eased Models, Working Papers, nr 07, University of Verona, Department of Economics.
 • Fehr E., Gächter S. (2000). "Cooperation and punishment in public goods experiments", American Economic Review, t. 90, nr 4, s. 980-994.
 • Hardt Ł. (2010). "Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii", Ekonomista, nr l, s. 9-31.
 • Janus J. (2012). "Ekonomia postwalrasowska", Pressje, teka XXIX, s. 40-50.
 • Kędzierski M. (2012). "Ekonomia trynitarna", Pressje, teka XXIX, s. 26-39.
 • Mankiw G. (2008). "Makroekonomista jako naukowiec i inżynier", Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Manski C.F. (1993). "Identification of endogenous social effects: The reflection problem", Review of Economic Studies, t. 60, nr 3, s. 531-542.
 • Manski C.F. (2000). Economic Analysis of Social Interactions. NBER Working Paper, nr 7580.
 • Matthews P.H. (2004). Who is Post-Walrasian Man? Middlebury College Economics Discussion Paper, nr 04-12.
 • Przesławska G. (2012). "Ekonomia w czasach kryzysu", http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/editions-content?id=29866 [dostęp: 10.01.2013].
 • Rabin M. (1993). "Incorporating fairness into game theory and economics", American Economic Review, t. 83, nr 5, s. 1281-1302.
 • Rodrik D. (2011). Jedna ekonomia, wiele recept -globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, przekł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Simon H.A. (1962). "The architecture of complexity", Proceedings of the American Philosophical Society, t. 106, nr 6, s. 467-482.
 • Stiglitz J.E. (2002). "Information and the change in the paradigm in economics", American Economic Review, t. 92, nr 3.
 • Stiglitz J.E. (2004). "Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii", przekł. M.A. Dąbrowski, cz. 1: Gospodarka Narodowa, nr 3; cz. 2: Gospodarka Narodowa, nr 4.
 • Wojtyna A. (2008). "Współczesna ekonomia -kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?", Ekonomista, nr 1, s. 9-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.