PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1999 | nr 5 | 35--40
Tytuł artykułu

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Corporate Value Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa celem działania jest maksymalizacja wartości rynkowej firmy. Przyjęcie tego kryterium oznacza dążenie do maksymalizowania korzyści właścicieli z ich majątku zaangażowanego w przedsiębiorstwie. Rosnąca instytucjonalizacja oraz globalizacja rynków kapitałowych zwiększają presję na zarządy spółek publicznych, aby podejmowały skuteczne działania, których podstawowym celem byłoby zwiększanie wartości przedsiębiorstw, co prowadziłoby do wzrostu cen akcji oraz stóp zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy. Powiązanie efektów działań podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwem ze wzrostem jego wartości rynkowej jest możliwe dzięki wykorzystaniu koncepcji wartości ekonomicznej, zwanej też wartością zdyskontowanych strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Do najważniejszych czynników wzrostu wartości przedsiębiorstwa, wynikających z decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych podejmowanych przez zarząd firmy, należą: marża zysku operacyjnego, tempo wzrostu aktywów netto i sprzedaży, koszt i struktura kapitału oraz długość okresu wzrostu. Mają one wpływ na kształtowanie się przyszłych przepływów pieniężnych netto i wysokości stopy dyskonta. Rzeczywista wartość przedsiębiorstwa jest weryfikowana na rynku kapitałowym. Informacje dotyczące działalności firmy oraz jej planów rozwoju, znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji tej spółki. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu wartości przedsiębiorstwa są: rynkowa wartość dodana (MVA) i ekonomiczna wartość dodana (EVA). Zarząd przedsiębiorstwa może podejmować różne działania, których celem jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Polegać one mogą na restrukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, nie wymagającej zmian w wielkości majątku firmy, restrukturyzacji zewnętrznej, obejmującej realizację projektów inwestycyjnych o dodatniej zaktualizowanej wartości netto (NPV > 0) lub restrukturyzacji kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of corporate value management concept is company market value maximisation. Adoption of that criteria means the aspiration to maximise shareholders benefits secured from their investments in company. Growing financial market institutionalisation and globalisation increase pressure on public companies boards to undertake effective activities, which basic aim is to increase company value. That leads to increase of share prices and shareholders rate of return. Connecting effects of activities undertaken by managers to the market value increase is possible thanks to economic value concept, also known as discounted value of cash flow generated by the company. Among the most important factors causing the company value increase, arising from operational, investment and financial decisions undertaken by corporate boards are: operating profit margin, rate of net assets and sale growth, cost and capital structure, length of growth period. They have an impact on formation of the future net cash flows discount rate. Real company value is verified on capital market. Information considering company activity and its development plans are reflected in company share price. Company value management result in necessity of using additional measure of company activity results. Traditional financial ratios based on accounting datas do not include all factors, which have an influence on company value. Company value growth is measured by using market added value (MVA) and economic added value (EVA). Company board may undertake different efforts, which aim is to increase company value. They may be based on company internal restructuring that does not need changes in company assets, external restructuring, which is based on realisation of investment project with positive net present value (NPV > 0) or restructuring of the capital invested in company. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171265195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.